Zuzana Šimůnková: Informatika nás učí přemýšlet kriticky

Zuzana Šimůnková: Informatika nás učí přemýšlet kriticky

Učitelství / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky už příští týden převezmou Ceny Albertus. Do druhého ročníku bylo nominováno téměř 30 pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Šest z nich porota vybrala mezi finalisty.

Poslední, šestou osobností, které vám na matfyz.cz představujeme, je Mgr. Zuzana Šimůnková, učitelka matematiky a informatiky a také ředitelka Církevního gymnázia v Kutné Hoře.

„Paní učitelka dokáže vzbudit zájem o studium a podpořit a rozvíjet potenciál svých studentů, kterým věnuje svůj čas a energii nejen o  hodinách ve škole. Díky jejímu vedení se našemu synovi podařilo umístit v několika soutěžích z informatiky a robotiky. Také dceru, ačkoliv není úplně technický typ, její hodiny baví a naučila se spoustu praktických dovedností. Velmi si ceníme toho, že právě tahle úžasná učitelka mohla naše děti provázet ve studiu.“ – manželé Machovi (rodiče)

Čím vás oslovuje informatika?

Informatika pro mě znamená výzvu. Dává nám prostředky, jak řešit problémy, a to jak problémy globálního charakteru, tak i drobnosti každodenního života. Jak ale tušíme, řešení jednoho problému může vyústit ve vznik nového, takže informatika je pro mě také důvod k neustálému vzdělávání, ke kritickému přístupu a k chápání věcí v širších souvislostech.

Co pro vás znamená spojení „informatické myšlení“?

Víte, mně by úplně stačil pojem „myšlení a ochota se touto činností zabývat“. Protože to, že nad něčím přemýšlíme, nás vede k otázkám nebo pochybnostem. Dále nastupuje „matematická“ část, kdy jsme ochotni věnovat úsilí analýze a návrhu, třeba i nevhodných, řešení. A ta „informatická“ třešnička na dortu je, že v rámci praktického řešení bychom měli akceptovat fakt, že by to nakonec mělo fungovat, nejlépe za všech okolností. Nicméně musíme přiznat, že někdy je výhrou, když to funguje alespoň za nějakých podmínek – každopádně bychom měli vědět proč. Neskutečně důležitá je zde práce s chybou a s tím, že i když řešení dobře vymyslíme, stejně chvíli trvá, než to odladíme (a i tak to nebude dokonalé).

Na jaké technologické vychytávky využitelné při výuce nedáte dopustit?

I když nad odpovědí přemýšlím dlouho, neumím ji dát. Pro výuku informatiky dokonce často nepotřebujeme ani ten počítač, nicméně nelze pominout fakt, že když se to nakonec hýbe, případně jinak reaguje, je radost dětského autora veliká.

Kde čerpáte energii?

Po nástupu do nové práce jsem zjistila, že nejvíce občerstvující, kromě četby knih a přiměřeného pohybu, pro mě byly v posledních měsících chvíle osobního setkání s kolegy informatiky. Informatici působí často jako ICT koordinátoři – stejně jako já – nebo správci sítě a na překlopení výuky „ze dne na den“ do distanční formy v této republice mají lví podíl. Podpora, která se v rámci komunity vytvořila, byla neskutečná. Energii mi dodává vědomí, že se mám na koho obrátit, když si nebudu vědět rady.

Laureáti Ceny Albertus 2021 budou slavnostně vyhlášeni během galavečeru Českých hlaviček příští úterý 26. října 2021. Záznam galavečeru odvysílá Česká televize na svém druhém programu v sobotu 6. listopadu.

Mgr. Zuzana Šimůnková (* 1974)

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Během studia působila jako lektorka a koordinátorka počítačového centra Carolina pro zrakově postižené studenty. Poté se usadila na Vysočině a 23 let vyučovala matematiku a informatiku na Gymnáziu Havlíčkův Brod. Od července 2021 je ředitelkou Církevního gymnázia v Kutné Hoře. Je členkou Jednoty školských informatiků a společnosti Mensa ČR. Několik let působila v odborné skupině krajských metodiků péče o nadané žáky zřízené Národním ústavem pro vzdělávání. Na škole organizuje informatické soutěže, pořádá exkurze a přednášky. Své studenty již třikrát dovedla k vítězství v celostátní soutěži přírodovědných a technických oborů Helle Köpfe, vedla také úspěšné práce SOČ. Během jara 2020 se aktivně zapojila do boje s pandemií, když ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže koordinovala tisk ochranných pomůcek pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. V loňském roce obdržela ocenění Učitel Vysočiny.

Další články k tématu