Barbora Havířová: Být průměrný není vada

Barbora Havířová: Být průměrný není vada

Fakulta / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky v říjnu podruhé převezmou Ceny Albertus. Do druhého ročníku bylo nominováno téměř 30 pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Šest z nich porota vybrala mezi finalisty.

Druhou osobností z šestice finalistů, které vám na matfyz.cz představujeme, je Mgr. Barbora Havířová, učitelka matematiky, fyziky a informatiky na Gymnáziu Elgartova v Brně.

„Líbila se mi energičnost paní učitelky, její nadšení a také empatický a přátelský přístup. Obdivuji její snahu se stále zlepšovat a  vzdělávat se. Do své práce vkládá mnoho úsilí a času navíc, i přesto je stále usměvavá a nadšená pro to, co dělá. Přála bych si, aby takových učitelů, jako je ona, bylo na školách víc. Jsem moc ráda, že mě učila a vím, že kdyby nebylo jí, nestuduji dnes informatiku.“ – Markéta Nedělová (bývalá studentka)

Čím vás naposledy překvapili vaši studenti?

V jedné třídě se sešlo více žáků se slabou vnitřní motivací, kteří v běžných hodinách pracovali málo a na distanční výuce se často ztráceli úplně. Potěšilo mě, když jsem je v září našla v předních lavicích. Začínají chápat, že vzdělání je jejich zodpovědnost a sami mohou najít způsob, jak se posunout dál.

Jak vaši praxi ovlivnila distanční výuka?

Své žáky vedu k tomu, aby dokázali sami posoudit, co umí a kde mají rezervy. Učím je mít radost z každého krůčku, který zvládnou, nezávisle na tom, kde na cestě se nacházejí. Distanční výuka mi umožnila naplno rozvinout práci se sebehodnocením, žáci se za každé téma hodnotí známkou podle kritérií i slovním hodnocením, já přidávám v průběhu i na závěr zpětnou vazbu.

Co vám do života přinášejí moderní technologie a co vám naopak berou?

Moderní technologie mi umožňují řešit problémy, které by bez nich nebyly. Baví mě natolik, že si musím dávat pozor, abych s nimi netrávila více času než s lidmi. Umím učit s křídou a tabulí se stejným zapálením jako s plnou podporou techniky. A nejraději oba přístupy střídám.

Pokud byste mohla ve školství změnit jednu věc, co by to bylo?

Dlouhodobě přemýšlím nad tím, proč v první třídě dostanou všichni jedničky a pak už se to může jen zhoršovat. Známky samotné mi nevadí, i když bych se bez nich obešla. Vadí mi zkreslená informace, kterou a priori obsahují. Copak mohou a musí být všichni vynikající ve všem? Být v něčem průměrný přece není vada, naopak je to zdravý základ života. Vyhovovalo by mi mít jednu základní známku, která by znamenala, že zvládám, pracuji. Od této známky by bylo možné jít nahoru i dolů podle schopností a zájmu.


Vítězové Ceny Albertus 2021 budou slavnostně vyhlášeni během galavečeru Českých hlaviček 26. října 2021.

Mgr. Barbora Havířová, Ph.D. (* 1980)

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu a Fakultu informatiky Masarykovy univerzity. Ve školství působí 18 let, během doktorského studia vedla cvičení z algebry pro nevidomé či matematické analýzy. Od roku 2005 učí matematiku, fyziku a informatiku na Gymnáziu Brno, Elgartova, a intenzivně se věnuje podpoře kolegů při zavádění moderních technologií do výuky. Vede kroužek programování na Základní škole Brno, Gajdošova. Je autorkou blogu microbiti.cz, své zkušenosti se vzájemným učením a využitím kapesního počítače micro:bit při výuce předává na seminářích. V rámci EU Code Week 2019 byla oceněna titulem „Outstanding Leading Teacher“. V roce 2021 postoupila do semifinále Global Teacher Prize Czech Republic.

Další články k tématu