O Matfyzu

Buďte v nejlepší společnosti. Klíčem k úspěchu je myšlení, nikoli jedničky z matematiky.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy patří k nejlepším vědeckým a vzdělávacím institucím České republiky. Nabízíme kvalitní vzdělání v širokém spektru matematických, fyzikálních, informatických a učitelských programů.

Absolventi fakulty nemají problém rozjet vlastní podnikání, snadno se uplatní v malých i velkých firmách a mnoho z nich se samozřejmě rozhodne pro vědeckou kariéru.

Mezinárodní projekty

Naši studenti se v rámci výuky podílejí na mezinárodních výzkumných projektech, nebo v rámci programu Erasmus+ studují v zahraničí.

Špičková věda

Zhruba 6 % vědeckých výsledků celé České republiky produkuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Kvalitní studium

Naši učitelé jsou mezinárodně aktivní vědci, výuka je často individuální a všechna pracoviště jsou špičkově vybavená.

Snadné uplatnění

Absolventy MFF UK najdeme také ve firmách jako Facebook, Oracle nebo Google.

Studenti a absolventi Matfyzu jsou otevření světu, přicházejí s inovativními nápady a dokážou kriticky myslet. To jsou zásadní předpoklady úspěchu.

Studium na MFF UK je mimořádnou osobní výzvou. Její zdolání zároveň dává záruku úspěšného startu do života. Vyučující mají ke studentům blízko a osobní přístup je jednou z dalších velkých výhod fakulty.

STUDUJ-MATFYZ.CZ MFF.CUNI.CZ