Štěpánka Baierlová: Základem dobré školy je dobrý ředitel

Štěpánka Baierlová: Základem dobré školy je dobrý ředitel

Učitelství / rozhovor

Další osobností z šestice finalistů Ceny Albertus, které vám na matfyz.cz představujeme, je Mgr. Štěpánka Baierlová, učitelka matematiky, informatiky a robotiky na ZŠ Labyrinth v Brně.

„Se Štěpánkou se znám již spoustu let. Už v době, kdy u nás ještě nepracovala, jsem ji registrovala jako velkou osobnost českého školství. Je to pedagog, který vnímá předávání svých zkušeností dalším českým učitelům jako přirozenou povinnost a zároveň radost. A dělá to neúnavně a s nadšením. Je to pedagog, který vede dialog, pomáhá mnoha školám se změnami v rámci kurikula, snaží se zajistit žákům a studentům lepší možnosti vzdělání a učitelům lepší podmínky pro jejich práci, obzvlášť v době pandemické.“ – Martina Kupilíková (ředitelka Centra robotiky v Plzni)

Jaký nečekaný „objev“ vás v poslední době překvapil?

Na letní škole učitelů informatiky jsem zažila jeden AHA moment, když kolega Cyril Brom přirovnal konstruktivistický způsob učení k práci počítače. A najednou mi to celé zaklaplo. V dlouhodobé paměti máme uloženy již vzniklé prekoncepty, v průběhu aktivního učení si je „nahrajeme“ do pracovního prostoru – operační paměti, abychom mohli integrovat nové poznatky a chápání, a výsledek tohoto procesu si opět „uložíme“ jako další koncept či prekoncept. I proto vidím velký smysl v tzv. spirálovém učení, kdy se k učivu vracíme, abychom své chápání posunuli zase o kousek dál. A na nás učitelích je nabízet žákům a studentům takové výzvy, které je přimějí aktivně pracovat, protože to je ta chvíle, kdy dochází k posunům a učení.

Co může dívkám a ženám nabídnout svět informatiky?

Myslím, že ženám a dívkám může nabídnout to samé, co mužům. Problém vidím spíše v tom, že jsme pořád svázáni genderovými stereotypy, že tento obor pro ženy a dívky není. Když jsme s Martinou Kupilíkovou založily v Plzni robotiku pro děvčata, kroužek byl plný, přestože v ostatních kroužcích bylo dívek málo. Nezvýšil se zájem dívek, ale jejich rodičům jsme ukázaly, že robotika je i pro holky. A to vidím jako cestu, ukazovat příklady a tím vyvracet zažité vzorce. Možná by byla zajímavější obrácená otázka – co mohou ženy a dívky nabídnout světu informatiky? Já myslím, že hodně.

Co vám osobně do života přinášejí moderní technologie a co vám z něj naopak berou?

Já vlastně nejsem žádným nadšencem moderních technologií, využívám je jen jako nástroje, jako pomocníky při své práci i v běžném životě. Už si nedokážu představit svou práci bez cloudového účtu, bez sdílení s kolegy a žáky, ale domácnost plnou různých technických vymožeností a robůtků opravdu nemáme.

Pokud byste mohla ve školství změnit jednu věc, co by to bylo?

Myslím, že dobrou školu dělá dobrý ředitel. Dobře fungující škola musí mít nějakou společnou vizi, společný cíl, musí společně plánovat, a to se bez dobrého vedení dělá velmi těžko. Přála bych všem svým kolegyním a kolegům ředitele, kteří svůj sbor dokáží podpořit, a sborovnu, kde je bezpečné prostředí a kde se nikdo nebojí zkoušet nové věci, a tím naše školství posouvat dál.

Laureáti Ceny Albertus 2021 budou slavnostně vyhlášeni během galavečeru Českých hlaviček 26. října 2021.

Mgr. Štěpánka Baierlová (* 1970)

Vystudovala učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Dvanáct let vyučovala matematiku a informatiku na gymnáziu, kde se věnovala převážně práci s nadanými dětmi. V letošním roce přesídlila ze Sušice do Brna a v současné době učí na základní škole Labyrinth v Brně matematiku, informatiku a také robotiku. Patří mezi průkopníky nových technologií a školní robotiky, pro kterou se snaží získat i dívky. O své práci hodně přemýšlí, ráda zkouší nové metody a neustále se snaží hledat nové cesty, které naše školství mohou posunout o kousek dál. Věnuje se vzdělávání pedagogů v oblasti nové informatiky, působí v dobrovolnické skupině Google Edu Group ČR, která poskytuje podporu učitelům při zavádění technologií do výuky. Aktuálně je také členkou Expertního panelu pro přípravu velké revize RVP ZV, ve kterém zastupuje hlas učitelů z praxe. V roce 2020 získala druhé místo ceny Global Teacher Prize Czech Republic a v letošním roce postoupila do světového finále mezi TOP 50 inspirativních učitelů světa.

Další články k tématu