Známky mají malou vypovídací hodnotu

Známky mají malou vypovídací hodnotu

Učitelství / rozhovor

Už na konci tohoto měsíce se veřejnost dozví jména vítězů prvního ročníku Ceny Albertus. Na matfyz.cz vám postupně představujeme šest inspirativních učitelů fyziky a informatiky, kteří jsou letošními finalisty. Dnes odpovídá na otázky Mgr. Milada Marková z Letohradského soukromého gymnázia.

Díky poutavým metodám a osobnímu nasazení se jí daří ve studentech vzbuzovat zájem o fyziku. Miladinu kantořinu provází neúnavné zamýšlení se nad tím, jak vylepšovat výukové přístupy a posouvat je dále tak, aby si studenti z jejích hodin odnesli co nejvíce. – Vratislav Šembera (ředitel Letohradského soukromého gymnázia)

Kdy jste naposledy při své praxi zažila moment překvapení?

Překvapení zažívám v hodinách poměrně často, snad jako každý fyzikář - když žárovka nesvítí ve chvíli, kdy má svítit, když nefunguje elektrostatika, tak jak očekávám, když hodnota na teploměru neroste, ale naopak klesá. A tak bych mohla pokračovat dál a dál.

Pokud byste mohla sobě a svým žákům zprostředkovat setkání s jednou osobností fyziky, kterou byste vybrala a proč?

Určitě Richarda Feynmana. Kromě toho, že to byl výborný fyzik, nositel Nobelovy ceny, byl i skvělým pedagogem s úžasným smyslem pro humor.

Odkud čerpáte inspiraci?

Od ostatních kolegů většinou na víkendových seminářích, které z velké části mají něco společného s Heurékou.

Pokud byste měla možnost změnit ve školství jednu věc, co by to bylo?

Snad známkování. Hodnotit výsledky dětí jednou známkou je natolik zjednodušující, že má velmi malou vypovídací hodnotu.

Mgr. Milada Marková (* 1970)

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 působí na Letohradském soukromém gymnáziu, kde učí fyziku. Pro studenty organizuje zájezdy do švýcarského CERN. Na škole pořádá veřejné popularizační přednášky, kde vystupují přední čeští vědci. Ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK již třikrát uspořádala akci International Masterclasses Hands of Particle Physics, v rámci které studenti vyhodnocují data z CERN. Je vedoucí regionálního centra Elixír do škol v Letohradě.

Další články k tématu