Studenti mě nabíjejí

Studenti mě nabíjejí

Učitelství / rozhovor

Už na konci tohoto měsíce se veřejnost dozví jména vítězů prvního ročníku Ceny Albertus. Na matfyz.cz vám postupně představujeme šest inspirativních učitelů fyziky a informatiky, kteří jsou letošními finalisty. Dnes odpovídá na otázky dr. Stanislav Gottwald z Gymnázia Špitálská.

Pan učitel do své výuky dává všechno, zejména při provádění a  vysvětlování experimentů. Pokaždé byl ochotný podat pomocnou ruku, a to nejen v souvislosti se studiem přírodních věd. Jeho zapálení pro výuku mi bylo hlavní inspirací pro studium učitelství na MFF UK. – Filip Hložek (bývalý student)

Čím vás naposledy překvapili vaši studenti?

Asi nejvíc mě naposledy překvapili nastupující prváci, kteří se na „adapťáku“ nebývale rychle spřátelili. Ačkoli vedu tyto kurzy řadu let, takovou rychlost nepamatuji. Přikládám to mimo jiné i určitým abstinenčním příznakům po absenci sociálních kontaktů v době kovidové.

Na jaký moment z hodin fyziky nikdy nezapomenete?

Nikdy nezapomenu na to, když jsem jako žák o hodině fyziky zjistil, že tuha vede. Paní učitelka nám zapojila takové ty klasické vývody napětí, které bývají v učebnách fyziky ve stolech, a my jsme tam přikládali kružítko a z té tuhy se nádherně kouřilo… Jako učitel zažívám stále něco zajímavého. Hodně studentů například vzpomíná na to, jak jsem střílel ze vzduchovky nebo jak jsem téměř zapálil katedru, když jsem předváděl jiskrový výboj přes autíčko, které převáželo benzín.

Pokud byste mohl ve školství změnit jednu věc, co by to bylo?

Asi méně administrativy, nebo více kvalitních učitelů fyziky.

Odkud čerpáte energii?

Především od svých studentů na gymnáziu, z jejich nadšení, entuziasmu, neotřelých nápadů a humoru. Neustále mě překvapují, a to v dobrém. Vzájemný kontakt mě prostě nejvíc nabíjí. Někdy lituji, že toho nestíhám víc: učit všechny třídy, stíhat všechny srazy, pohovořit si s každým současným i bývalým studentem. Všichni jsou pro mě zajímaví a inspirující, přičemž řada z nich jsou opravdové osobnosti. Mám radost, že se s nimi mohu setkávat. Dále mi energii dodávají nadšení kantoři zapojení především v projektu Heuréka a Elixír do škol.

RNDr. Stanislav Gottwald (* 1967)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1990 učí matematiku a fyziku na Gymnáziu Špitálská. Externě působí na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, kde vede praktika školních pokusů. Na svém domovském gymnáziu založil fyzikální kurz a Vánoční akademii. Je také duchovním otcem každoroční školní filmové přehlídky FilmŠpit. Pro mladší studenty pořádá společně s kolegy letní tábory a také exkurze na zahraniční výzkumná pracoviště, například do švýcarského CERN. Spolupracuje s Českým rozhlasem na tvorbě některých vzdělávacích pořadů o fyzice. Aktivně se angažuje ve vzdělávacím projektu Heuréka. Je vedoucím regionálního centra Elixír do škol v Praze 9 Špitálská.

Další články k tématu