Jaroslav Reichl: Kdybych neučil, byl bych vnitřně jiný

Jaroslav Reichl: Kdybych neučil, byl bych vnitřně jiný

Učitelství / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky v říjnu podruhé převezmou Ceny Albertus. Do druhého ročníku bylo nominováno téměř 30 pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Šest z nich porota vybrala mezi finalisty.

První osobností z šestice finalistů, které vám na matfyz.cz představujeme, je Mgr. Jaroslav Reichl, učitel fyziky Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Panské ulici v Praze.

„Když jsem začal studovat Střední průmyslovou školu sdělovací techniky Panská, věděl jsem, že mě baví technické obory, ale nevěděl jsem, jakým směrem se chci zaměřit. Až do druhého ročníku, kdy jsme dostali na fyziku Jaroslava. Během půl roku mi bylo jasné, že fyzika bude můj nejoblíbenější předmět.“ – Jaroslav Skála (bývalý student)

Co pro vás znamená fyzika?

Fyzika pro mě znamená jednu z cest, jak naučit žáky logicky přemýšlet. A to nejen nad fyzikálními úlohami, ale i nad problémy z praxe. Naučit se logicky a rychle řešit problémy znamená, že se nenechám napálit levnými cenami, výhodně znějícími nabídkami… A to se kromě fyzikálních zákonů a umění řešit kvalitativní i kvantitativní úlohy snažím předat i svým žákům.

Kde berete inspiraci pro svou praxi?

Baterky dobíjím většinou na kole nebo v bazénu při plavání. Může se to zdát na první pohled divné, ale při fyzické námaze si odpočinu od problémů, které musím řešit každý den ve škole, a promyslím si řadu nových věcí – nové úlohy, experimenty nebo aktivity pro žáky.

Čím vás naposledy překvapili vaši studenti?

Přáním k narozeninám poslední den řádné výuky v říjnu 2020. Všichni jsme byli ve třídě v rouškách, odučil jsem první hodinu matematiky, po přestávce měla následovat druhá. Předseda třídy se zvedl a přinesl dort. Krásný a velký! Byli jsme v učebně fyziky sousedící s kabinetem fyziky, kde se najde ledasco, kromě jiného i nůž a papírové talířky. Takže jsem řekl: „Otevřete okna, sundejte náhubky a dejte si se mnou!“ a ve skrytu doufal, že nebude žádný „covid problém“. Nebyl! Ale byla to na dlouho poslední živá hodina a face-to-face interakce se žáky.

Kým jiným byste byl, pokud byste se nestal učitelem?

Nevím. Ač mě poslední rok učení distanční formou opravdu nebavilo, tak stále doufám, že se svět zase vrátí k normálu. Ale jedno vím jistě: byl bych vnitřně určitě jiný, protože moji žáci mě ovlivňují.


Vítězové Ceny Albertus 2021 budou slavnostně vyhlášeni během galavečeru Českých hlaviček 26. října 2021.

Mgr. Jaroslav Reichl (* 1973)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 učí fyziku, matematiku a aplikovanou matematiku na Střední průmyslové škole sdělovací techniky v Panské ulici v Praze. Na škole každoročně pořádá oblíbenou show s experimenty Fyzikální cirkus. Své studenty pravidelně bere na exkurze do sídla Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). Aktivně se také podílí na vzdělávání svých kolegů a budoucích učitelů. Je zapojen do projektu Heuréka a pravidelně se účastní Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Je autorem učebnice Klíč k fyzice aneb Příběhy ze života a provozovatelem internetové učebnice Encyklopedie fyziky. V roce 2016 byl v anketě Zlatý Ámos zvolen nejoblíbenějším fyzikářem.

Další články k tématu