Pozor! Používáte zastaralý prohlížeč, stránka se nemusí zobrazovat správně. Aktualizujte jej a zlepšete tak svůj uživatelský zážitek.

Matfyz.cz

Fyzikální pokus: Miraskop

Miraskop (foto: Svoboda)

V dnešním pokusu se vrátíme k tématu optických klamů, o nichž jsme v našem seriálu už několikrát psali, a představíme si hračku zvanou holozrcadlo nebo také miraskop.

Miraskop je soustava dvou parabolických zrcadel, která vytvářejí optický klam. Tuto pomůcku pořídíme ve většině hračkářství.

Zrcadla se nacházejí na dně nádobky a na vnitřku víka. Pokud na dno položíme předmět, v našem případě malou kuličku, zakřivení zrcadel způsobí, že předmět uvidíme, jako by se vznášel nad nádobou, tzn. jako hologram.

Zrcadlo je vyleštěná kovová plocha. Podle tvaru rozlišujeme rovinná, kulová, parabolická nebo obecně zakřivená zrcadla.

Zobrazení pomocí zrcadel využívá zákonů paprskové optiky, zejména zákona přímočarého šíření světla a zákona odrazu světla – proto také u zrcadel hovoříme o zobrazení odrazem.

Parabolické zrcadlo je vypuklé (konkávní) zrcadlo ve tvaru rotačního paraboloidu. Oproti běžnému kulovému má tu výhodu, že u něj nenastává tzv. kulová vada (vzdálenější paprsky od optické osy se odrazí přesně do ohniska, a tak vzniká deformovaný obraz). V našem případě proto pomocí dvou parabolických zrcadel, umístěných uvnitř miraskopu, získáme imaginární převrácený stejně velký obraz.


Další pokusy:

Fyzikální pokus: Magnetismus
Fyzikální pokus: Balónkové vznášedlo
Fyzikální pokus: Skládání barev
Fyzikální pokus: Elektřina z citronu
Fyzikální pokus: Povrchové napětí kapalin
Fyzikální pokus: Coriolisova síla
Fyzikální pokus: Rázostroj
Fyzikální pokus: Setrvačnost mince
Fyzikální pokus: Potápěč
Fyzikální pokus: Těžiště
Fyzikální pokus: Lom světla
Fyzikální pokus: Pokusné vajíčko II
Fyzikální pokus: Voda za víno
Fyzikální pokus: Atmosférický tlak
Fyzikální pokus: Fata morgána
Fyzikální pokus: Aerodynamické paradoxy
Fyzikální pokus: Vířivé proudy v ešusu
Fyzikální pokus: Setrvačnost zavěšeného závaží
Fyzikální pokus: Pokusné vajíčko
Optické klamy 1
Optické klamy 2

Další obrázky
comments powered by Disqus

Matfyz.cz

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16  Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
web fakulty
studuj na Matfyzu
e-shop