Učitelství je náročná, ale smysluplná profese

Učitelství je náročná, ale smysluplná profese

Učitelství / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky převezmou v polovině října Ceny Albertus. Do čtvrtého ročníku byly nominovány více než dvě desítky pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Sedm z nich porota vybrala mezi finalisty.

Další osobností ze sedmičlenné skupiny finalistů, které vám na matfyz.cz představujeme, je Mgr. Lenka Plachtová, učitelka fyziky z Gymnázia Volgogradská v Ostravě.

V mnoha mých spolužácích, včetně mě, dokázala probudit zájem o  fyziku a o účast v soutěžích, které řešíme ve volném čase, a ne tedy jen pro uvolnění ze školní výuky. Je vždy připravena nám odpovědět, pomoci nebo poradit s čímkoli, ať už ji zastihneme při práci v kabinetu či jí napíšeme e-mail. – Matěj Hošek (student Gymnázia Volgoradská)

Je pravda, že učitelem se člověk nestává, ale rodí?

Myslím si, že skvělým učitelem, kterého si žáci váží, se člověk již musí narodit. Já jsem chtěla být učitelkou od útlého věku, a přestože se mé priority během dospívání změnily, nakonec zvítězila touha stát se učitelem.

Na jaký fyzikální moment nikdy nezapomenete?

Na návštěvu jaderné elektrárny Dukovany. Již příjezd k této monumentálně stavbě mě velmi ohromil. Vážím si vědomostí a zkušeností lidí, kteří v jaderných elektrárnách pracují a zajišťují jejich bezpečný provoz. Jadernou energetiku vnímám jako jednu z nejdůležitějších složek energetiky v ČR.

V čem spočívá úloha učitele v 21. století?

Učitel by měl svým přístupem a osobností nadchnout žáky pro svůj předmět. Měl by pro ně být člověkem, kterého si žáci váží, ale zároveň, který je schopen využívat svou lidskost k formování osobnosti žáka.

Odkud čerpáte energii?

Energii a nadšení pro práci učitele čerpám od svých žáků, ať současných či bývalých. Setkání s nimi mi dodává energii a utvrzuje mě v tom, že má práce učitele je sice náročná, ale má a bude mít stále smysl.

Mgr. Lenka Plachtová

Vystudovala učitelství matematiky a fyziky na Ostravské univerzitě. Učitelskou dráhu zahájila na základní škole, nyní už 19 let vyučuje fyziku na Gymnáziu Volgogradská v Ostravě. Kromě výuky se věnuje také práci s talentovanými žáky. Na škole organizuje besedy s odborníky z vědeckých pracovišť, vyučuje fyzikální semináře pro studenty s hlubším zájmem o fyziku a vede astronomický kroužek.

Další články k tématu