Foukám do malých plamínků, aby se rozhořely

Foukám do malých plamínků, aby se rozhořely

Učitelství / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky převezmou v polovině října Ceny Albertus. Do čtvrtého ročníku byly nominovány více než dvě desítky pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Sedm z nich porota vybrala mezi finalisty.

Další osobností ze sedmičlenné skupiny finalistů, které vám na matfyz.cz představujeme, je PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D., učitel fyziky a matematiky na Wichterlově gymnáziu v Ostravě.

Pan doktor Balnar je Pan Učitel, jakým jsem chtěl vždy být i já. S  přirozenou autoritou, láskou k žákům, předmětu i škole, s ohromnými odbornými znalostmi, empatií a otevřenou myslí. – Mgr. Jan Netolička (ředitel Wichterlova gymnázia)

Je pravda, že učitelem se člověk nestává, ale rodí?

Dnes není běžné, že člověk chodí do práce rád a že ho práce baví. Já to štěstí mám. To, co mě naplňuje, mě zároveň živí a umožňuje mi potkávat rozumné, chytré i moudré lidi všech věkových kategorií. Učím se od nich. I učitel by se měl učit celý život. Mohu si číst o tom, co mě zajímá, a o těch, kteří lidstvu něco dali, a tím se vzdělávat. Je pro mě přirozené dělat, co mě baví. A jak přemýšlím nad otázkou, tak to asi není běžné a všichni to tak nemají. Když se učitelem učitel i narodí, je to výhra pro něj i pro jeho studenty. Děkuji za ty, které jsem potkal.

Na jaký fyzikální moment nikdy nezapomenete?

Nikdy nezapomenu na svou poslední hodinu fyziky jako studenta na střední škole, kde dnes pracuji. A také na naši profesorku, díky níž dělám práci, která mě zcela naplňuje. Nikdy nezapomenu na svou první hodinu fyziky jako praktikanta i jako učitele. Nikdy nechci zapomenout na své studenty a třídy. Snad ale zapomenu na naše poslední hodiny.

V čem spočívá úloha učitele v 21. století?

Role učitele ve 21. století je stejná jako ve 20., Komenského v 17. nebo Sokrata před 2 500 lety. Musí pomalu, poctivě a citlivě foukat do malých plamínků, aby se rozhořely, ale nezhasly. Musí se chovat tak, aby za ním někdo šel. Je vzorem pro své žáky. Umí přijmout i dát omluvu, podat pomocnou ruku a být nablízku. Někdo k tomu potřebuje voskovou tabulku, jiný husí brk a třetí virtuální realitu. To jsou ale „jen“ důležité kulisy.

Odkud čerpáte energii?

Neodpočítávám dny do prázdnin. Vyhýbám se slovu „únava“. Vzhledem k jiným profesím (ředitelé, záchranáři, lékaři, havíři…) si myslím, že na něj nemám právo. Každý týden mám možnost 13 x 45 minut načerpávat energii a nechat se inspirovat. Drobnou údržbu systému provádím v Beskydech, u zajímavého cestopisu, románu nebo jiné zajímavé knihy, jednotlivé parametry systému nastavuji při fotografování nebo u sportu. Celkový restart systému probíhá v posledních letech jen jednou ročně – na Šumavě.

PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D.

Vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Ostravské univerzitě a didaktiku fyziky na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Řadu let působí na ostravském Wichterlově gymnáziu, které sám absolvoval. Školu sedm let vedl jako nejmladší ředitel v kraji, v současnosti je již podruhé zástupcem ředitele. Na škole se mimo jiné věnuje podpoře talentovaných žáků a vede seminář aplikované fyziky. Stál také u zrodu třídy zaměřené na matematiku a fyziku, v současnosti jediné třídy svého druhu na gymnáziích v Moravskoslezském kraji.

Další články k tématu