Cením si originality a ochoty přemýšlet

Cením si originality a ochoty přemýšlet

Učitelství / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky převezmou již dnes Ceny Albertus. Do čtvrtého ročníku byly nominovány více než dvě desítky pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Sedm z nich porota vybrala mezi finalisty.

Poslední, sedmou osobností ze skupiny finalistů, které vám na matfyz.cz představujeme, je RNDr. Jan Preclík, Ph.D., učitel informatiky a matematiky na Jiráskově gymnáziu v Náchodě.

Existuje jedno pořekadlo, které říká, že pokud chcete vědět, jak dobrý je učitel, podívejte se, jak dobří jsou jeho žáci. Na žáky Jana Preclíka již řadu let narážím v různých robotických soutěžích a  poslední dobou nejen na soutěžící mládež, ale už i na učitele informatiky v DVPP kurzech, kteří se hrdě hlásí ke svému středoškolskému učiteli. – Mgr. Lenka Forstová (MFF UK, organizátorka ŠUI)

Čím vás naposledy překvapili vaši studenti?

Moji loňští maturanti mě překvapili tím, že z 31 studentů jich deset šlo studovat učitelské obory, dva dokonce i kombinaci s matematikou. Studenti na informatice mě často překvapí tím, jak rychlý pokrok jsou schopni udělat v krátké době, pokud je něco zaujme a začnou se tomuto tématu věnovat. A tím, co všechno se od nich mohu naučit. V matematice mě někdy překvapí originálním řešením, kdy mně na první pohled není jasné, jestli je postup správný, nebo ne. Donutí mě tak nad úlohou zapřemýšlet i z jiného úhlu pohledu. O to větší radost mám, když se pak ukáže, že jejich řešení je správné. Ale i když správné není, potěší mě, že jsou ochotni přemýšlet, a ne jen mechanicky reprodukovat naučený postup. A u některého studenta mě překvapí i to, že někdy přijde do školy :-)

V čem spočívá úloha učitele v 21. století?

Připravovat žáky na technologie, které dnes ještě vůbec neexistují, ale až půjdou do praxe, budou se s nimi setkávat. Připravovat je na svět, kde určitě budou i profese, které si dnes neumíme ani představit. Ještě před dvěma lety by si asi nikdo z nás nedokázal představit, jaký obrovský pokrok se odehraje na poli umělé inteligence a jak výrazně začne měnit nejrůznější obory lidské činnosti. Takže třeba jednou bude i nějaká profese jako „vychovatel a ošetřovatel umělé inteligence“.

Než učit žáky pracovat s konkrétním softwarem, než je učit pojmy a fakta, je mnohem důležitější učit je, jak se učit, logicky uvažovat, řešit problémy a komunikovat. Učit je, jak si organizovat a plánovat svoji práci a zodpovídat za ni. A snažit se, aby žáci nezanevřeli na vzdělávání a aby měli celý život chuť učit se něčemu novému.

Co vám do života přinášejí moderní technologie a co vám z nich naopak berou?

Přinášejí možnost pohodlné komunikace a spolupráce na dálku, takže mohu být v kontaktu se svými bývalými studenty i s kolegy z celého světa, které jsem potkal na různých akcích v zahraničí. Pro navázání kontaktu či přátelství je ale stále nejdůležitější osobní setkání, to žádná moderní technologie nedokáže nahradit.

Berou mi spoustu času, díky snadnosti komunikace je spousta zpráv, které by ani nemusely či neměly být napsány a poslány. Dříve, když bylo nutno napsat dopis na papír a jít s ním do schránky, každý si rozmyslel, jestli je ta zpráva opravdu důležitá.

Kým jiným byste byl, pokud byste se nestal učitelem?

Ošetřovatelem v ZOO, nejlépe u kočkovitých šelem nebo primátů. Vlastně se mi to i částečně splnilo – občas si ve třídě člověk připadá jako u divokých zvířátek :-) Ale naštěstí jsou to zvířátka inteligentní a dají se toho spoustu naučit.


Laureáti Ceny Albertus 2023 budou slavnostně vyhlášeni během galavečeru Českých hlaviček 16. října 2023. Záznam galavečeru odvysílá Česká televize 18. listopadu 2023 na svém druhém programu.

RNDr. Jan Preclík, Ph.D.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 učí informační a komunikační technologie a matematiku na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Je jedním z průkopníků robotiky na českých školách. Před více než deseti lety na své domovské škole založil robotický kroužek, který dodnes vede, posléze nabídku volnočasových aktivit doplnil ještě o kroužek 3D tisku a modelářství. V rámci školy také rozvíjí spolupráci s firmami a organizuje exkurze pro studenty. Řadu let je lektorem letní Školy učitelů informatiky (ŠUI), v současnosti vede také dva vzdělávací kurzy MFF UK určené pro učitele.

Další články k tématu