Stačí se jen dívat kolem sebe a přemýšlet

Stačí se jen dívat kolem sebe a přemýšlet

Učitelství / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky převezmou v polovině října Ceny Albertus. Do čtvrtého ročníku byly nominovány více než dvě desítky pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Sedm z nich porota vybrala mezi finalisty.

Další osobností ze sedmičlenné skupiny finalistů, které vám na matfyz.cz představujeme, je RNDr. Kateřina Vágnerová, učitelka fyziky a matematiky v Klatovech.

S touto paní učitelkou hodiny fyziky rozhodně nudné nejsou, naopak jsou to jedny z nejlepších hodin dne a vždy se na ně těším. – Veronika Nováčková (žákyně)

Co pro vás znamená fyzika?

Fyzika je popis světa okolo nás. Dětem ve škole říkám, že mají štěstí – zrovna začal nejlehčí a nejzajímavější předmět, stačí se jen pořádně dívat okolo sebe a přemýšlet o tom, co vidí. Fyzika je pro mě nejen předmětem výuky, ale také zdrojem inspirace, krásy a poznání. Fyzika nám umožňuje objevovat a vysvětlovat různé jevy a situace, které se odehrávají v přírodě i ve vesmíru. A to mi přijde fascinující.

Na jaký fyzikální moment nikdy nezapomenete?

Já osobně nezapomenu na své zážitky z výzkumu – to jemné mrazení, když se vám vede experiment. Když „objevujete“ zákony vesmíru. A přesně tento zápal, to zvídavé očekávání i to opakované cvičení trpělivosti a překonávání obtíží vidím i u dětí při našich badatelských aktivitách. To jsou nezapomenutelné momenty.

Je pravda, že učitelem se člověk nestává, ale rodí?

Nevím. Nejsem si jistá, zda „učitel“ není vlastně jen dočasná role, kterou na sebe bereme. Nedokážu ani posoudit, zda jsem se učitelkou postupně stala nebo narodila. Faktem je, že já jsem začínala svou pracovní kariéru v laboratoři na MFF UK. Až po odstěhování z Prahy zpět domů na Šumavu a po mateřských dovolených jsem se dostala shodou náhod k učitelství. A jsem tomu ráda. Neznám více kreativní a pestré povolání. A také odpovědné a hluboce potřebné. Možná je to skutečně poslání.

Odkud čerpáte energii?

Já mám celý život neskutečné štěstí na lidi kolem sebe. Mám báječné kolegy! Miluji školní přestávky v kabinetech, společné odpolední posezení po náročných dnech nebo společné akce. Odtud čerpám pracovní energii. Mezi dětmi a studenty zase nacházím nadšení a rozmanitost, kterou potřebuji. Osobní energii čerpám ve svých zálibách, u přátel a v rodině.

RNDr. Kateřina Vágnerová

Vystudovala biofyziku na MFF UK, kde si následně doplnila také pedagogické vzdělání. V minulosti působila jako lektorka volnočasových aktivit a manažerka vzdělávacích projektů. V současnosti dělí svůj čas hlavně mezi výuku fyziky a matematiky na několika školách v Klatovech a podporu nejmladších talentovaných dětí. V Klatovech založila badatelsky orientovaný Klub nadaných dětí a pravidelně zde pořádá také Dětskou vědeckou konferenci zaměřenou na školáky od 6 do 11 let, kam zve vědce z různých univerzit. Na školách vede fyzikálně zaměřené kroužky. Společně s dalšími učiteli se podílela na zavedení tandemové výuky na školách, kde působí. Založila také virtuální prostor pro sdílení nápadů učitelů fyziky i lektorů různých klubů. Je organizátorkou Noci vědců v Klatovech. Za svůj kreativní přístup ke vzdělávání získala druhé místo na mezinárodní soutěži Microsoft Education Exchange and Education Challenge. Se svým kolegou z gymnázia byla oceněna za badatelský projekt pro děti na přehlídce Science on Stage. Ve volném čase dobíjí baterky ve skautském oddíle, kde působí jako jedna z vedoucích.

Další články k tématu