S Erasmem na studijní pobyt i stáž

S Erasmem na studijní pobyt i stáž

Fakulta / článek


Díky programu Erasmus vycestuje každý rok do zahraničí kolem 1 200 studentů Karlovy univerzity. Na 1 800 zahraničních studentů zase ročně zamíří do pražských poslucháren.

Na Matfyzu využívají nabídky programu Erasmus nejčastěji studenti bakalářských oborů. „Bývá to jejich první zkušenost s byrokracií evropského typu,“ říká Pavel Knap z Evropské kanceláře programu Erasmus+ na UK. Studenti obvykle tráví na Erasmu jeden semestr, absolvovat však mohou i delší pobyty. Bývá běžné, že si pobyt v jeho průběhu o semestr prodlouží. V takovém případě je však nutné, aby student do zahraničí odjel už v zimním semestru, prodloužit si totiž může pouze pobyt v rámci daného akademického roku, tj. na letní semestr. Některé, zejména britské školy, mají odlišný systém členění akademického roku, trisemestrální a modulový, u nich se proto doporučují roční výjezdy.

MFF UK má se zahraničními vysokými školami a jejich fakultami aktuálně uzavřeno na 100 smluv. V případě zájmu ovšem není vyloučeno ani studium na škole, se kterou dosud smlouva uzavřena nebyla. Pokud si student vybere školu nad rámec dosavadní nabídky, může požádat svého pedagoga, aby vznik nové smlouvy podpořil. Vyšlape tak cestičku nejen sobě, ale i svým následovníkům. Pokud je totiž smlouva jednou uzavřena, platí po několik dalších let.

Po výběru školy musí uchazeč vyplnit přihlášku, doložit plán studia a plánovaný počet získaných kreditů. Posluchač bakalářského oboru je povinen během studijního pobytu nasbírat minimálně 20 kreditů, student magisterského oboru musí získat 15 kreditů. Doktorandi namísto kreditů předkládají svou studentskou práci.

Není výjimkou, že se studijní plán během pobytu změní. Na místě student často zjistí, že ačkoliv vycházel z deklarovaných předpokladů, realita je jiná. Předmět se nevyučuje, je v jiném jazyce, případně se zrovna mění. V takovém případě je třeba nechat změny schválit koordinátorem programu – u volitelných předmětů to bývá snadné, u  povinných vždy náročnější.

Přihlášku a předložený studijní plán následně schvaluje garant oboru nebo garant smlouvy. Po odevzdání přihlášky probíhá interní fakultní výběrové řízení, výslednou nominaci schvaluje rektorát. Kromě studijního plánu se ve výběrovém řízení posuzuje také prospěch studenta a jeho motivace. „Počty stipendií pro danou školu na daný rok jsou sice předem stanovené, ale určitá míra volnosti existuje,“ vysvětluje Pavel Knap. „Stává se například, že se nám pro jinou školu nepřihlásí dost zájemců, a tak se uvolní peníze pro dalšího zájemce v pořadí. Nebo zasáhne vyšší moc a někteří studenti do zahraničí neodjedou, a tím pádem máme opět více peněz pro jiné uchazeče,“ upřesňuje Knap.

Nutným předpokladem pro povolení výjezdu je znalost jazyka, ve kterém student hodlá studovat. Tu vždy dokládá jazykovým testem, který skládá online. Zkoušku je vhodné složit minimálně na úroveň B2. Protože však zlepšení cizího jazyka bývá jednou z hlavních motivací ke studiu v zahraničí, skládá student zkoušku i po svém návratu (a je dobré, pokud dosáhne lepšího výsledku než před výjezdem).

Erasmus nezprostředkovává pouze studijní pobyty, ale vhodný je i pro ty, kteří preferují stáž. V nabídce jsou dvou až pětiměsíční stáže ve vybraném podniku, instituci nebo na univerzitě. K přihlášce je nutné předložit navíc životopis a motivační dopis. Studenti IT (a marketingu) mají možnost vyjet na stáž připravenou ve spolupráci se studentskou organizací AIESEC.

Užitečné odkazy:


  • Praktické rady pro vybrané země (například kolik hrnců si s sebou vzít, jak silný spacák, zda se v dané zemi v zimě topí apod.): erasmus-databaze.naep.cz


Mohlo by vás zajímat:

Zápisky z Erasmu: Velká Británie, University of Portsmouth
Zápisky z Erasmu: Norsko, Universitetet i Bergen
Zápisky z Erasmu: Francie, Université Pierre et Marie Curie
Zápisky z Erasmu: Španělsko, Universitat Politècnica de València
Zápisky z Erasmu: Itálie, Università degli Studi di Padova

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.