Projekt Datová Lhota vzdělává i učitele

Projekt Datová Lhota vzdělává i učitele

Učitelství / článek

Celkem deset modelových hodin informatiky pro ZŠ bude k dispozici učitelům na webu ČT :D. Materiály připravili odborníci z Matfyzu a Pedagogické fakulty UK jako součást animovaného seriálu Datová Lhota.

Datová Lhota je animovaný seriál České televize, který dětem přibližuje svět internetu a digitálních technologií. Prvních deset dílů mělo na obrazovkách dětského kanálu Déčko premiéru před čtyřmi lety, druhou desetidílnou sérii odvysílala televize vloni. Na vzniku pořadu, který má za cíl zvýšit počítačovou gramotnost zejména u dětí z prvního a na začátku druhého stupně, se od počátku podílí v roli odborného garanta Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Experti na vzdělávání v oblasti informatiky stojí kromě jiného za vznikem materiálů, které mohou ve svých hodinách využít učitelé základních škol. Ve spolupráci pracovníků a studentů Matfyzu a také Pedagogické fakulty vzniklo deset modelových lekcí o tom, jak fungují počítače, chytré mobily a internet. Pedagogové podle nich mohou odučit celkem 13 vyučovacích hodin informatiky.

Modelové hodiny tým otestoval na více než desítce základních škol po celé ČR. Jsou sestaveny tak, aby odpovídaly konceptu tzv. nové informatiky – novému způsobu výuky informatiky, který klade důraz na porozumění technologiím, práci s informacemi a rozvoj informatického myšlení. Ten musí od letošního září zavést všechny základní školy v Česku. V nejnovějších lekcích se autoři zaměřili na čtyři témata: fungování cloudového prostředí, hackování, povolování přístupů aplikacím na smartphonech a paměti počítače. Všechna témata jsou v materiálech podrobně vysvětlena, takže je mohou využít i neaprobovaní učitelé informatiky.

„Vybrali jsme tato témata, protože nejsou dobře podchycena ani v českých, ani v zahraničních výukových materiálech. Například zahraniční odborné konference se většinou věnují výuce programování, zatímco ostatní aspekty informatiky jsou tak trochu popelkou,“ upozorňuje doc. Cyril Brom z Matfyzu, pod jehož vedením materiály vznikaly. „Nedávno se sice na pultech objevilo několik nových učebnic, řada z nich však stále pracuje ‚starým‘ způsobem – na základě didaktických postupů starých 60 let, které moc nefungují. Pro učitele, který není v informatice aprobovaný, může být obtížné poznat kvalitní výukové materiály. U komerčně vydávaných učebnic je například dobré sledovat, jestli mají doložku MŠMT,“ dodává informatik, který se na Matfyzu zabývá výzkumem vlivu moderních technologií na výuku.

Prvních šest modelových lekcí vyšlo již v roce 2020, zbylé čtyři jsou postupně publikovány právě v těchto dnech. Výukové materiály, stejně jako všechny díly Datové Lhoty, jsou dostupné na webu ČT :D. „Velmi si vážíme spolupráce s dětským kanálem České televize, a především nás těší pozitivní zpětná vazba od učitelů ze škol. V současnosti připravujeme – již mimo rámec Datové Lhoty – také modelové hodiny o internetu pro výuku starších žáků z druhého stupně,“ nastiňuje doc. Brom. Ostatní podpůrné materiály, které vytvořil Bromův tým, si mohou učitelé informatiky zdarma stáhnout na stránkách projektu Internet4Kids (obsah stránek autoři průběžně doplňují).

Datová Lhota je společný projekt ČT, Matematicko-fyzikální fakulty UK a společnosti CZ.NIC. MFF UK děkuje všem školám, na kterých probíhaly testy nových modelových hodin, zejm. ZŠ Jungmannovy sady v Mělníku, ZŠ Labyrinth v Brně, ZŠ Byšice a ZŠ Jižní v Praze.


Mohlo by vás také zajímat:

Informatikáři, spojme se!
Na českých školách se začíná tvořit s umělou inteligencí
Nahradí umělá inteligence Boha? Informatici a teologové hledají odpověď