Na českých školách se začíná tvořit s umělou inteligencí

Na českých školách se začíná tvořit s umělou inteligencí

Informatika / článek

Vzdělávací projekt spolku Aignos, na kterém se podílejí i Rudolf Rosa a Tereza Hannemann z Matfyzu, představuje umělou inteligenci (AI) jako nového kreativního partnera. Před českými školami stojí mnoho výzev, ale jednou z nejdůležitějších je připravovat žáky a studenty na budoucnost plnou moderních technologií. Právě v tomto ohledu se ukazuje, že AI může být klíčovým nástrojem.

Interaktivní workshopy jsou určeny primárně pro studenty střední škol a gymázií a žáky osmých a devátých tříd ZŠ
Interaktivní workshopy jsou určeny primárně pro studenty střední škol a gymázií a žáky osmých a devátých tříd ZŠ

S umělou inteligencí (AI) se setkáváme častěji, než si možná myslíme, a díky tzv. generativní umělé inteligenci se lidstvu navíc otevírají zcela nové přístupy ke kreativní práci. Neziskový vzdělávací projekt Aignos, jehož odbornými garanty jsou Rudolf Rosa a Tereza Hannemann z Matfyzu, se pustil do unikátního vzdělávacího programu, jenž rozvíjí znalosti a dovednosti, které v kontaktu s AI můžou žáci a studenti využívat v každodenním životě.

Tvoříme s umělou inteligencí

Vznikl tak koncept interaktivních workshopů Tvoříme s umělou inteligencí, jejichž cílem je propojovat umění, technologie a celospolečenské etické otázky, se kterými se využívání umělé inteligence pojí. Žáci osmých a devátých tříd i studenti středních škol tak mají možnost se seznámit především s tématem generativní AI. Během čtyřhodinových vzdělávacích workshopů zjistí, na jakých principech AI funguje, kde se s ní mohou setkat a jaké nabízí příležitosti k vlastní tvořivosti. Ve spolupráci s různými aplikacemi (ChatGPT, Midjourney, Dalle-2…) si tak každý může vyzkoušet napsat povídku či námět na divadelní hru, komponovat hudbu nebo tvořit zcela originální obrazy. Všechny interaktivní úkoly mají účastníci workshopů k dispozici v přehledné webové aplikaci, která byla k tomuto účelu speciálně vyvinuta. Další aktivitou, kterou si studenti v rámci workshopů vyzkouší, je interakce s digitálními personami. V rámci podpory kritického myšlení si například mohou popovídat s fiktivním AI kandidátem na prezidenta.

„Čím silnější technologii máme v rukou, tím větší rizika a etické problémy se mohou objevit. To rozhodně nechceme podcenit, a proto se na workshopech zaměřujeme i na to, jak rozpoznat a vnímat nebezpečné a někdy i protiprávní použití AI – například v médiích nebo na sociálních sítích,“ doplňuje Ondřej Hrách, který je spoluzakladatelem projektu Aignos. Lektoři se tak nevyhýbají ani palčivějším etickým otázkám, které s využíváním AI v kreativních profesích vyvstávají.

„Umělá inteligence je tady a nejspíš bude stále více pronikat do našich životů, je proto potřeba, abychom všichni aspoň trochu rozuměli tomu, co to umělá inteligence je, jak funguje a jak s ní vhodně pracovat,“ doplňuje technologický garant projektu Rudolf Rosa, který stojí i za kreativním počinem THEaiTRE: Když robot píše hru.

Důraz je samozřejmě kladen na tvořivost a rozvoj nových kreativních dovedností. Celý čtyřhodinový program je zakončen tvorbou vlastních kreativních projektů – ty nejlepší budou na konci školního roku představeny na interaktivní výstavě v univerzitním vzdělávacím centru Didaktikon. Při rozvoji dovedností Aignos nezapomíná ani na učitele, pro které chystá materiály, jež následně mohou využívat ve svých hodinách.

„Jelikož se v projektu setkávají lidé z různých oblastí kreativních oborů, vzniká zajímavá synergie a prostor naučit se něco nového. Chceme pomoci s rozvojem dovedností mladých lidí, ale zároveň se sami posouvat. Proto jsme velice vděční, že s Rudolfem a Terezou můžeme spolupracovat,“ uzavírá spoluzakladatel projektu Aignos Martin Richter.


Mohlo by vás také zajímat:

Informatikáři, spojme se!