Petr Jaroschy: Pracuji na aplikaci, která odhalí podezřelé transakce

Petr Jaroschy: Pracuji na aplikaci, která odhalí podezřelé transakce

Informatika / video

Petr Jaroschy studuje softwarovĂ© a datovĂ© inĹľenĂ˝rstvĂ­ na Matfyzu a souÄŤasnÄ› uĹľ skoro tĹ™i roky pĹŻsobĂ­ jako vĂ˝vojář ve spoleÄŤnosti Profinit. Tam se od listopadu podĂ­lĂ­ na vĂ˝voji aplikace Cluemaker pro vizualizaci dat. StejnĂ© tĂ©ma zpracovává i ve svĂ© diplomovĂ© práci.

Jak nároÄŤnĂ© je skloubit práci se studiem a co nejvĂ­c bavĂ­ mladĂ©ho softwarovĂ©ho inĹľenĂ˝ra? DozvĂ­te se v rozhovoru.

Firma Profinit je od roku 1998 vĂ˝znamnĂ˝m hráčem na poli application outsourcingu a information managementu. Je takĂ© dlouholetĂ˝m partnerem fakulty. StudentĹŻm otevĂ­rá dveĹ™e do profesionálnĂ­ho svÄ›ta IT a software developmentu. VĂ­ce informacĂ­ o spoleÄŤnĂ˝ch projektech MFF UK a spoleÄŤnosti Profinit poskytne dr. Filip Zavoral z Katedry softwarovĂ©ho inĹľenĂ˝rstvĂ­.


Mohlo by vás také zajímat:

OndĹ™ej PapĂ­k: Analyzujeme data pro soudnĂ­ znalce, policii i svÄ›tovĂ© vlády
Marie Píchová: Ženy mají do Microsoftu dveře otevřené
Daniel Krýcha: Správný trader je hodně všestranná osobnost
Marek Šešulka: Aktuár není jenom matematik, musí umět daleko víc
Lukáš Beran: Mám rád věci dotažené do konce
VĂ˝vojář z MEWS: BavĂ­ mÄ› pĹ™edávat znalosti