Daniel Krýcha: Správný trader je hodně všestranná osobnost

Daniel Krýcha: Správný trader je hodně všestranná osobnost

Fakulta / video

Po absolvovánĂ­ magisterskĂ©ho studia finanÄŤnĂ­ matematiky na Matfyzu zamĂ­Ĺ™il Daniel KrĂ˝cha do NizozemĂ­, kde dokonÄŤil Master of Science in Stochastics and Financial Mathematics. Do svĂ©ho tĂ˝mu si ho potĂ© vybrala velká firma, orientovaná na obchodovánĂ­ na burze a dohled nad algoritmy.

Sedm let Ĺľil a pracoval v zahraniÄŤĂ­, pĹŻsobil v Amsterdamu a Sydney. PotĂ© ho však práce v korporátu pĹ™estala bavit a rozhodl se pro návrat do ÄŚeska. TeÄŹ pĹŻsobĂ­ jako datovĂ˝ analytik ve firmÄ› Qminers, kde pracuje na vĂ˝voji algo-tradingovĂ©ho software.

Co musĂ­ správnĂ˝ „trader“ umÄ›t? „Je to práce s daty, na základÄ› tzv. pattern recognition vytváříme algoritmus, se kterĂ˝m obchodujeme na burzách. Trader musĂ­ umÄ›t analyticky uvaĹľovat a taky mĂ­t ambici bĂ˝t nejlepší, protoĹľe konkurence je v tĂ©to oblasti velká,“ říká Daniel KrĂ˝cha.

ProÄŤ se podle nÄ›j hodĂ­ na tuto práci právÄ› matfyzáci a jak konkrĂ©tnÄ› práce v Qminers vypadá? PoslechnÄ›te si Dana ve videu.

Qminers. Q od slova quantitative. Miners, protoĹľe těží. Qminers těží data. Jejich produktem je software pro tzv. „algoritmickĂ© obchodování“. AutonomnÄ› obchoduje na základÄ› sloĹľitĂ˝ch optimalizovanĂ˝ch matematickĂ˝ch modelĹŻ a algoritmĹŻ na mnoha svÄ›tadĂ­lech. ĂšspÄ›ch Qminers je vĂ˝sledkem jejich poctivĂ©ho vÄ›deckĂ©ho přístupu, kterĂ˝ stavĂ­ na matematice, statistice, modelovánĂ­ a obecnÄ› peÄŤlivĂ© práci s daty.


Mohlo by vás také zajímat:

Marek Šešulka: Aktuár není jenom matematik, musí umět daleko víc
Lukáš Beran: Mám rád věci dotažené do konce
VĂ˝vojář z MEWS: BavĂ­ mÄ› pĹ™edávat znalosti