Ondřej Papík: Analyzujeme data pro soudní znalce, policii i světové vlády

OndĹ™ej PapĂ­k: Analyzujeme data pro soudnĂ­ znalce, policii i svÄ›tovĂ© vlády

Informatika / video

ŽádnĂ© kriminálnĂ­ vyšetĹ™ovánĂ­ se dnes neobejde bez detailnĂ­ analĂ˝zy dat uloĹľenĂ˝ch v mobilnĂ­ch telefonech. K zakladatelĹŻm tzv. forenznĂ­ analĂ˝zy mobilnĂ­ch zařízenĂ­ patří ÄŤeská firma Compelson. JejĂ­ produkt MOBILedit využívajĂ­ klienti po celĂ©m svÄ›tÄ›, vÄŤetnÄ› americkĂ© FBI, londĂ˝nskĂ©ho Scotland Yardu ÄŤi organizace Interpol.

UplatnÄ›nĂ­ v tĂ©to mimořádnÄ› ĂşspěšnĂ© tuzemskĂ© softwarovĂ© spoleÄŤnosti uĹľ našlo nÄ›kolik absolventĹŻ Matfyzu. Patří mezi nÄ› i OndĹ™ej PapĂ­k, kterĂ˝ se problematice mobilnĂ­ch telefonĹŻ vÄ›noval jiĹľ ve svĂ© diplomovĂ© práci. „Technologie mobilnĂ­ch telefonĹŻ jdou velice rychle dopĹ™edu, takĹľe je potĹ™eba se neustále uÄŤit novĂ© vÄ›ci,“ říká ve video rozhovoru PapĂ­k, kterĂ˝ se v Compelsonu zaměřuje na analĂ˝zu fungovánĂ­ mobilnĂ­ch aplikacĂ­ i na tzv. hackovánĂ­, tedy jak zĂ­skat data ze zamÄŤenĂ©ho telefonu.

Firma Compelson patří mezi oficiálnĂ­ partnery fakulty. PosluchaÄŤĹŻm Matfyzu nabĂ­zĂ­ jak příleĹľitosti k uplatnÄ›nĂ­, tak tĂ©mata závÄ›reÄŤnĂ˝ch pracĂ­ z oblasti analĂ˝zy bezpeÄŤnosti, hledánĂ­ malware a spyware, prolamovánĂ­, vĂ˝zkumu v IoT ÄŤi v oblasti Deep Learning. Pro vĂ­ce informacĂ­ o moĹľnostech spolupráce mohou zájemci kontaktovat prof. Tomáše Skopala z Katedry softwarovĂ©ho inĹľenĂ˝rstvĂ­ MFF UK


Mohlo by vás také zajímat:

Marie Píchová: Ženy mají do Microsoftu dveře otevřené
Daniel Krýcha: Správný trader je hodně všestranná osobnost
Marek Šešulka: Aktuár není jenom matematik, musí umět daleko víc
Lukáš Beran: Mám rád věci dotažené do konce
VĂ˝vojář z MEWS: BavĂ­ mÄ› pĹ™edávat znalosti