Od dětí se učím celý život

Od dětí se učím celý život

Učitelství / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky převezmou v polovině října Ceny Albertus. Do čtvrtého ročníku byly nominovány více než dvě desítky pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Sedm z nich porota vybrala mezi finalisty.

První osobností ze sedmičlenné skupiny finalistů, které vám na matfyz.cz představujeme, je Mgr. Ivana Hotová, učitelka fyziky a matematiky na Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě.

Díky paní učitelce jsem překonala své vlastní předsudky a  zároveň našla svou vášeň. Fyzika, kterou jsem původně považovala za nepřekonatelnou překážku, mě doprovází dodnes. Nejenže mě paní Hotová naučila fyziku, ale také mě inspirovala, abych neustále objevovala a  zkoumala. – Mgr. Viktorie Neubertová (bývalá studentka)

Na jaký fyzikální moment nikdy nezapomenete?

Bylo jich hodně, nevím, kterému dát přednost. Třeba když jsem před mnoha lety s dětmi vyráběla Franklinův elektrostatický motor, nakupovala k údivu paní prodavačky 50 náprstků, pak ta piplačka, aby bylo vše vyvážené, v přesném kruhu, nic nepadalo, neohýbalo se… A najednou se motor rozběhl. Měli jsme radost jako malé děti!

V čem spočívá úloha učitele v 21. století?

Porozumět dětem, být pro ně partnerskou bytostí. Naučit se respektovat jedinečnost každého žáka, kolegy. Najít rovnováhu mezi technologiemi a osobní rovinou výuky. Navozovat pozitivní atmosféru, tříbit selský rozum, povýšit lidské hodnoty nad výkon. Vnést do výuky více spolupráce na úkor soutěživosti.

Kdybyste mohla ve školství změnit jednu věc, co by to bylo?

Zrušila bych známkování. Je velmi deformující, nabízí vnější motivaci místo vnitřní, která je pro život mnohem důležitější. Sama jsem vyzkoušela, že když odpadne známkování, odpadne ve velké míře stres, ale přitom lze najít způsob, jak děti motivovat. A ony kupodivu pracují, reagují, mají výsledky, jsou za to vděčné a více se usmívají.

Kým jiným byste byla, pokud byste se nestala učitelkou?

Neumím si takovou možnost vůbec představit. Určitě bych pracovala s dětmi, s mladými lidmi, třeba v mimoškolní oblasti, na poli osobnostního rozvoje. Jsou velmi inspirující, učím se od nich celý život.

Mgr. Ivana Hotová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2002 učí matematiku a fyziku na Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě. Pro studenty organizuje fyzikální exkurze a ve výuce ráda uplatňuje netradiční výukové postupy, například dramatickou metodu nebo metodu Peer Instruction. Vedle svého domovského gymnázia je také aktivní v regionálním centru Elixíru do škol v Teplicích, na seminářích a na letních školách pro učitele.

Další články k tématu