Nejlepší učitel inspiruje

Nejlepší učitel inspiruje

Učitelství / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky na konci října převezmou Ceny Albertus. Do třetího ročníku bylo nominováno 30 pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Sedm z nich porota vybrala mezi finalisty.

První osobností ze sedmičlenné skupiny finalistů, které vám na matfyz.cz představíme, je Mgr. Květa Kolářová, učitelka fyziky na Základní škole Buzulucká v Teplicích.

Čtyři roky s paní učitelkou změnily mladého a vyplašeného klučinu, který fyziku neměl rád a strašně se jí bál, na někoho, kdo si fyziku zamiloval, dokázal vyhrát okresní kolo fyzikální olympiády, dostal se bez problémů na gympl a o skoro 15 let později stojí na prahu vysněné lékařské profese. Děkuju paní učitelce za to, že mi pomohla splnit si dětský sen. – Václav Bartoš (bývalý žák)

Na jaký moment z hodin fyziky nikdy nezapomenete?

Poznání. Mnohokrát jsem zažila onen okamžik, kdy se v dětských očích odrazil moment poznání a pochopení. Je nádherný. Často pak následuje řada otázek, kterými se děti chtějí ujistit o správnosti svého myšlení, ale také řada nápadů na rozvinutí tématu. Sama jsem takový okamžik pochopení na sobě jednou pocítila. Učila jsem již několik let, látka mi byla jasná a nepochybovala jsem o ní. Vtom mi blesklo hlavou poznání, že to tak skutečně je! Těžko se ten pocit vysvětluje, ale přála bych všem, aby jej aspoň jednou za život pocítili.

Čím se vyznačuje dobrý učitel?

Lidskostí. Ani učitel by neměl zapomínat na to, že je také obyčejný člověk. Není chodící encyklopedie, není všeznalý, není neomylný. Měl by mít pochopení pro své žáky, ale neměl by tolerovat lenost a lajdáctví. Měl by se snažit být spravedlivý. Jaký by měl učitel být velmi dobře vystihl Charles Farrar Browne: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“

Pokud byste mohla ve školství změnit jednu věc, co by to bylo?

Přístup. K přírodovědným předmětům hlavně. Sice chápu význam výuky cizích jazyků a dalších předmětů, ale děti by se měly naučit především znát přírodu, respektovat ji a pečovat o ni. To se nejlépe uskuteční tím, že pochopí její zákony, uvidí její krásy. Mohou se pak přičinit o to, aby pokrok byl ku prospěchu, a ne ke zhoubě.

Kým byste byla, pokud byste se nestala učitelkou?

Učitelkou. Vím, není to správně zodpovězená otázka, ale opravdu jsem nechtěla být nikdy ničím jiným. Od malička. Kdybych se tedy nestala učitelkou, určitě bych se stala něčím podobným. Určitě bych pracovala s dětmi, pokud ne ve škole, tak v nějaké jiné dětské instituci.

Mgr. Květa Kolářová (* 1961)

Vystudovala matematiku a fyziku na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1985 působí jako učitelka na Základní škole Buzulucká v Teplicích, kde v současnosti vyučuje především fyziku. Na své domovské škole vede fyzikálně zaměřený kroužek a organizuje přírodovědné soutěže. Zároveň už osm let předává zkušenosti kolegům jako vedoucí a lektorka fyzikálních regionálních center v Teplicích a v Chomutově zřízených v rámci projektu Elixír do škol a jako lektorka odborné metodické skupiny v rámci projektů IKAP Ústeckého kraje. Je členkou komisí Fyzikální olympiády a předsedkyní komise Archimediády. Rovněž pracuje ve výboru Pobočného spolku JČMF v Ústí nad Labem. Mnoho let se také jako vedoucí účastní letních dětských táborů.

Další články k tématu