Odbornost a didaktika musí jít ruku v ruce

Odbornost a didaktika musí jít ruku v ruce

Učitelství / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky dnes převezmou Ceny Albertus. Do třetího ročníku bylo nominováno 30 pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Sedm z nich porota vybrala mezi finalisty.

Poslední osobností ze sedmičlenné skupiny finalistů, které vám na matfyz.cz představujeme, je Mgr. Hana Trhlíková, učitelka matematiky a fyziky ze Základní školy Sokolov.

„Nikdy jsem neměla takový přístup k fyzice jako od té doby, co navštěvuji Elixír u Hanky. Pomohla mi pochopit některé náležitosti, témata, ale hlavně mě zbavila strachu pouštět se do pokusů. Do té doby jsem vždy velmi zvažovala, jaký pokus se svými žáky udělám. Což se postupně za dobu navštěvování Elixíru mění. Jako neaprobovaný fyzikář si těchto setkání moc cením, jezdím si tam v podstatě odpočinout.“ – Jitka Lenklová (učitelka fyziky, matematiky a informatiky na ZŠ a MŠ Krajková)

Kdy jste naposledy při své praxi zažila moment překvapení?

Naposledy mě v loňském školním roce překvapil jeden nevýrazný žák ve slabší třídě 6. ročníku, který při písemném opakování tématu Látky a tělesa naprosto podrobně rozepsal a rozkreslil, jak jsme prováděli zapalování svíčky „na dálku“.

Jakým způsobem byste fyziku přiblížila člověku, který k ní nikdy neměl vztah?

Nechala bych ho, aby podle mého návodu a s připravenými pomůckami odsuploval hodinu fyziky v 6. ročníku. (Mám kolegyni s aprobací čeština a hudební výchova, která po několika hodinách suplování prohlásila, že by v příštím životě šla studovat fyziku.)

Nechala bych ho dělat asistenta učitele v hodinách fyziky. (Mám zkušenost, že většina asistentů má ráda hodiny fyziky – několikrát mi přišla naše bývalá asistentka i se synem do centra Elixíru v Sokolově.)

Kdybyste mohla ve školství změnit jednu věc, co by to bylo?

Změnila bych způsob vzdělávání učitelů a také podmínky pro působení učitelů na školách v prvním roce jejich praxe. Při vzdělávání pedagogů je třeba klást stejně velký důraz jak na didaktiku, tak na odbornost. Na začátku praxe by měl mladý absolvent pedagogiky fungovat jako pomocný třídní učitel, který spolupracuje se zkušenějším učitelem stejného předmětu – má s ním spojený úvazek, při výuce se postupně střídají, vyzkouší i tandem, vyzkouší samostatné hodiny, naučí se dělat „papírovou práci“ třídního.

Kde čerpáte inspiraci?

Nejvíce inspirace si odnáším od kolegů ze školky a dílen Heuréky, z Veletrhu nápadů učitelů fyziky, od svých kolegyň a kolegů při setkávání vedoucích regionálních center Elixíru do škol, od kolegyň v našem centru Elixíru do škol, od dětí doma, v kroužku... Inspirací je hodně, naučila jsem se si z nich vybírat a dotahovat je až do konce.


Laureáti Ceny Albertus 2022 budou slavnostně vyhlášeni během galavečeru Českých hlaviček již toto úterý 25. října 2022 v Brně. Záznam galavečeru odvysílá Česká televize na svém druhém programu.

Mgr. Hana Trhlíková (* 1970)

Vystudovala učitelství matematiky a fyziky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a podnikovou ekonomiku a management na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity. Od roku 1993 učí matematiku a fyziku na Základní škole Sokolov. Svým svěřencům se věnuje také v rámci zájmového kroužku Hrátky s fyzikou. Řadu let působí jako garantka okresního kola fyzikální olympiády a šest let předává zkušenosti jako vedoucí regionálního centra Elixíru do škol. Pravidelně se jako lektorka účastní akcí pořádaných pod hlavičkou projektů Heuréka a Elixír do škol.

Další články k tématu