Fyzikální pokus: Voda za víno

Fyzikální pokus: Voda za víno

Fyzika / fotogalerie / článek

Proměnit vodu ve víno nedokážeme ani se současnými znalostmi fyziky. Umíme ji ale za víno vyměnit, a to ve dvou na sobě postavených sklenicích.

Červené víno a voda
Červené víno a voda

Pro úspěšnou výměnu voda x víno postupujeme takto: Až po okraj naplníme dvě stejné sklenice – do jedné nalijeme vodou, do druhé červené víno. Na sklenici s vodou položíme list papíru, sklenici i s papírem otočíme a přesně přiklopíme na sklenici s červeným vínem. Potom papír, který je nyní mezi oběma sklenicemi, trochu poodsuneme, aby vznikla úzká 1 až 3 milimetry široká štěrbina.

Nyní dojde k zajímavému jevu. Červené víno začne stoupat úzkou štěrbinou vzhůru a vytvoří horní vrstvu. Voda naopak klesá a tvoří ve víně čirou vrstvu u dna sklenice. V ideálním případě se kapaliny zcela vymění. Úspěšnost pokusu závisí na velikosti štěrbiny a tím pádem rychlosti proudění a na tom, aby v překlopené sklenici s vodou nebyl žádný vzduch.


Zrychlený průběh výměny vody za víno

Vysvětlení toho, proč se kapaliny samy bez lidského zásahu vymění, je jednoduché. Víno obsahuje alkohol, který má mnohem menší hustotu než voda. V tíhovém poli Země proto stoupá vzhůru, zatímco voda klesá dolů. Kapaliny se tedy nesmíchají, pouze se vymění.

Stejný efekt by měl pokus s tekutinami voda+olej, voda+rum, voda+sirup, voda+med nebo voda+líh (líh by ale musel být obarven, aby ho bylo možné rozeznat od vody). Zjednodušeně řečeno s jakýmikoliv dvěma tekutinami s dostatečně odlišnou hustotou.

Provedení pokusu trvá poměrně dlouho, přibližně hodinu a někdy i déle. Buďte proto trpěliví. :)


Další pokusy:

Fyzikální pokus: Potápěč
Fyzikální pokus: Těžiště
Fyzikální pokus: Lom světla
Fyzikální pokus: Pokusné vajíčko II
Fyzikální pokus: Voda za víno
Fyzikální pokus: Atmosférický tlak
Fyzikální pokus: Fata morgána
Fyzikální pokus: Aerodynamické paradoxy
Fyzikální pokus: Vířivé proudy v ešusu
Fyzikální pokus: Setrvačnost zavěšeného závaží
Fyzikální pokus: Pokusné vajíčko
Optické klamy 1
Optické klamy 2

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.