Fyzikální pokus: Vířivé proudy v ešusu

Fyzikální pokus: Vířivé proudy v ešusu

Fyzika / článek

Jednoduchý fyzikální experiment nám ukáže základní princip fungování elektromagnetické brzdy používané např. v lokomotivách nebo tramvajích.

K realizaci pokusu potřebujeme permanentní magnet, nit, stojánek na zavěšení a nějakou hliníkovou desku, např. hliníkový ešus.

Magnet upevníme k niti tak, aby jedním pólem směřoval dolů a druhým vzhůru. Druhý konec nitě uvážeme na stojánek takovým způsobem, aby se magnet po vychýlení mohl volně kývat. Ešus položíme pod magnet dnem vzhůru. Je potřeba, aby v nejnižší poloze, kterou magnet prochází, byl v co nejmenší vzdálenosti ode dna ešusu.

Ešus odstraníme a magnet rozkýveme. Pokud pod rozkývaný magnet ešus opatrně vsuneme, pozorujeme, že se jeho kmitavý pohyb velmi rychle utlumí. Efekt je tím výraznější, čím silnější magnet použijeme.

V ešusu se vlivem pohybu magnetu indukují proudy, které se uzavírají do vírů – proto vířivé proudy. Magnetické účinky těchto vířivých proudů rychle utlumí pohyb kývajícího se magnetu.

V kolejových i některých silničních vozidlech se tohoto jevu využívá k bezkontaktnímu brzdění. Při jízdě se vodivý kotouč spojený s nápravou vozidla otáčí mezi póly elektromagnetu. Při brzdění pustíme proud do cívek elektromagnetu, což vede ke vzniku vířivých proudů v kotouči a k jeho zpomalování. Vzhledem k tomu, že vířivé proudy vznikají vlivem elektromagnetické indukce pouze při vzájemném pohybu vodiče a magnetu, nelze tímto způsobem především při jízdě z kopce úplně zastavit.


Další pokusy:

Fyzikální pokus: Potápěč
Fyzikální pokus: Těžiště
Fyzikální pokus: Lom světla
Fyzikální pokus: Pokusné vajíčko II
Fyzikální pokus: Voda za víno
Fyzikální pokus: Atmosférický tlak
Fyzikální pokus: Fata morgána
Fyzikální pokus: Aerodynamické paradoxy
Fyzikální pokus: Vířivé proudy v ešusu
Fyzikální pokus: Setrvačnost zavěšeného závaží
Fyzikální pokus: Pokusné vajíčko
Optické klamy 1
Optické klamy 2

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.