Fyzikální pokus: Setrvačnost zavěšeného závaží

Fyzikální pokus: Setrvačnost zavěšeného závaží

Fyzika / článek

Dnešním fyzikálním pokusem si ověříme působení setrvačnosti.

Kolem sebe můžeme na každém kroku pozorovat platnost zákona setrvačnosti: pokud na těleso působí síly tak, že je jejich výslednice nulová, je těleso v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Pokud chceme nepohybující se těleso uvést do pohybu, musíme na něj začít působit nějakou silou. Tato síla musí být dostatečně velká (abychom překonali např. třecí sílu při posunutí krabice po stole) a musí působit dostatečně dlouho (pokud do krabice jenom velmi rychle klepneme – byť dostatečně velkou silou potřebnou ke překonání tření – na uvedení do pohybu to nemusí stačit).

Setrvačnost si můžeme vyzkoušet na efektním pokusu se zavěšeným závažím. Vezmeme nějaký předmět, který bude sloužit jako závaží a na který lze uvázat shora i zdola nit. Na obrázku je dřevěná koule o hmotnosti 1 kg, použili jsme běžné polyesterové nitě. Za horní nit závaží zavěsíme, na konec spodní nitě upevníme malou tyčku, za kterou budeme tahat směrem dolů.

Nyní můžeme dát divákům vybrat, kterou nit – zda horní či spodní – máme přetrhnout tahem za spodní nit. Pokud chceme přetrhnout spodní nit, prudce tyčkou trhneme. Pro přetržení horní nitě pomalu táhneme. V prvním případě sice při trhu působíme velkou silou, ale velmi krátkou dobu. Závaží vlivem setrvačnosti zůstane na místě. Ve druhém případě pomalu zvyšujeme velikost síly, a protože síla působící na horní nit je větší (náš tah + tíha samotného visícího závaží) než na spodní, přetrhne se nit horní (a závaží spadne).

Zdroj

I. STULÍKOVÁ, A. CALETKA, V. VESELÝ, P. VOSTRÝ, P. ZINBURG, M. VLACH, N. ŽALUDOVÁ, T. KEKULE. Katalog fyzikálních demonstrací, MFF UK. [cit. 11. 9. 2014] Dostupné on-line z: http://ara.karlov.mff.cuni.cz:8080/mediawiki/index.php/Hlavn%C3%AD_strana.


Další pokusy:

Fyzikální pokus: Potápěč
Fyzikální pokus: Těžiště
Fyzikální pokus: Lom světla
Fyzikální pokus: Pokusné vajíčko II
Fyzikální pokus: Voda za víno
Fyzikální pokus: Atmosférický tlak
Fyzikální pokus: Fata morgána
Fyzikální pokus: Aerodynamické paradoxy
Fyzikální pokus: Vířivé proudy v ešusu
Fyzikální pokus: Setrvačnost zavěšeného závaží
Fyzikální pokus: Pokusné vajíčko
Optické klamy 1
Optické klamy 2

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.