Fyzika je hra

Fyzika je hra

Učitelství / rozhovor

Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky převezmou v polovině října Ceny Albertus. Do čtvrtého ročníku byly nominovány více než dvě desítky pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Sedm z nich porota vybrala mezi finalisty.

Další osobností ze sedmičlenné skupiny finalistů, které vám na matfyz.cz představujeme, je Mgr. Jana Červená, učitelka fyziky a chemie na ZŠ TGM Kutná Hora.

Hlavně díky paní učitelce Červené chci být jednou také učitelka. Je pro mě obrovským vzorem. – Eliška Blahová (žákyně)

Čím vás naposledy překvapili vaši žáci?

Překvapí mě, když neutíkají z hodiny (my utíkali!) nebo když mají potřebu si dál o tématu povídat, zeptat se, sdělit nápad… Vidím, že přemýšlejí, to se po mně v době mého dětství příliš nechtělo. Jsem za tu změnu moc ráda.

Co pro vás znamená fyzika?

Fyzika pro mě znamená hravé vyučování spojené s reálným životem. Vyrábění pomůcek a provádění pokusů, zapnutí mozků... Já nevím, co bych dělala například při výuce dějepisu (dějepisáři, promiňte)…

Kdybyste mohla ve školství změnit jednu věc, co by to bylo?

Pokud bych mohla změnit jen jednu věc, usilovala bych o změnu tradiční formy vyučovací hodiny. Zkouším vyučovat v delších blocích, propojovat předměty a posilovat mezipředmětové vztahy, zvu do hodin kolegy, často využívám digitální měřidla a pracujeme s iPady – vidím velký rozdíl v nasazení a zapojení žáků. Kéž by to nebylo tak organizačně náročné!

Odkud čerpáte energii?

Možná to bude znít jako klišé, ale dávají mi ji moji žáci. Ta radost, když se hodina daří, panuje dobrá nálada, děti jsou zvídavé, komunikují a někdo spontánně zakřičí „jé, já už to chápu!“ to je prostě paráda! S rodinou rádi cestujeme a největším „čištěním“ hlavy je koníček v podobě sportovní kynologie s naší fenkou plemene hovawart jménem Poppy.

Mgr. Jana Červená

Vystudovala učitelství pro střední školy na Univerzitě Hradec Králové. Dva roky učila na Střední zemědělské škole v Čáslavi. Od roku 2015 učí fyziku a chemii na ZŠ TGM Kutná Hora. Kromě výuky se na škole podílí na organizaci a vedení dětských volnočasových aktivit z oblasti fyziky a chemie, uplatňuje vrstevnické učení, ráda spolupracuje s kolegy a zavádí ve škole inovativní výuku metodou STEAM. Je také jednou z vedoucích regionálního centra Elixíru do škol, kde předává zkušenosti svým kolegům.

Další články k tématu