70/70: Zdeněk Strakoš

70/70: Zdeněk Strakoš

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Ať si je vždy vědoma svých silných stránek i svých slabin a ať vytváří radostné společenství uvnitř i kolem sebe.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK několika slovy?

Kvalita, iniciativa, bohatost a různorodost, ale i setrvačnost, rozdělení a uzavřenost do sebe.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Poctivost a vědomí zodpovědnosti.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Samotný příchod na MFF UK po téměř 30 letech v Akademii věd ČR byl pro mne velkou osobní a pracovní výzvou. Moje profesní vzdělání ani udělené hodnosti a tituly nejsou spojeny s MFF UK, neznal jsem vnitřní prostředí a nikdo z mých spoluautorů při mém příchodu na MFF UK nepůsobil. Poznal jsem zde mnoho skvělých lidí, kterých si velmi vážím, našel řadu přátel a mnoho jsem se naučil. Ale zažil jsem i složité chvíle, kdy jsem vážně uvažoval o odchodu. Jsem velmi rád, že k němu nedošlo.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Když jsem byl v roce 2010 přijat na trvalé místo profesora na Katedře numerické matematiky, byl jsem jediným jejím členem přicházejícím zvnějšku a jedním z mála obdobných náplav na matematické sekci. Katedra i matematická sekce se staly mým profesním domovem, ve kterém je radostí pozorovat rostoucí množství mladých kolegyň a kolegů s rozličnými zahraničními i domácími zkušenostmi, včetně občanů různých zemí. Jsem vděčný za to, že jsem k tomu mohl svým dílem přispět.

Další články k tématu