70/70: Michal Žák

70/70: Michal Žák

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Především hodně zapálených studentů, ať už do fyziky, matematiky nebo informatiky. A na druhé straně pedagogy a vědce, které jejich práce baví. Ať dohromady utvářejí tvůrčí tým s dobrou atmosférou vzájemných vztahů, kde je radost pracovat, studovat i bádat. A taky ať má štěstí na špičkové odborníky a nadále si drží pověst sice náročné, ale zato velmi kvalitní fakulty.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

V abecedním pořadí: excelentní, chytrá, komunikativní, náročná, přátelská, působivá a zábavná.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Udržovat správný mix nadaných studentů, které baví studium na Matfyzu, a kvalitních pedagogů schopných nadchnout své posluchače pro krásu zde pěstovaných vědeckých oborů. Aby tu nadále panovala dobrá nálada a atmosféra, která motivuje všechny zúčastněné k co nejlepším výsledkům.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Teď je asi mou největší výzvou popasovat se s rolí proděkana pro PRopagaci, ve které jsem od začátku března. A v nedávné době to bylo dotažení habilitačního řízení do konce. Mezitím přichází řada menších výzev, které ale někdy ve výsledku působí jako jedna výzva velká.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Především na Katedře fyziky atmosféry, kde mám to štěstí působit a kde se snažím předávat studentům své znalosti a zkušenosti získané studiem meteorologie a klimatologie na Matfyzu a následnou praxí u nás i v zahraničí. A kromě toho – pod hlavičkou fakulty – v popularizaci meteorologicko-klimatologických témat u široké veřejnosti, ale také u středoškolských studentů, které se snažím přesvědčit, že fungování atmosféry – fyzikálního faktoru číslo 1 – pochopí nejlépe právě u nás na Matfyzu.

Další články k tématu