70/70: Jan Wild

70/70: Jan Wild

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Aby měla nadále hodně talentovaných a motivovaných studentů. Neboť ti jí dávají věčné mládí.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK několika slovy?

Podnětná, přátelská, výkonná, úspěšná, tajemná, kreativní.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Klíčem je podle mého názoru zachovat stávající strategii, tj. inspirovat (nikoli nutit) komunitu k tomu, aby dosahovala vědeckých a pedagogických výsledků.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Jednou z osobních výzev bylo spolupůsobení na oslavách 60. výročí mé domovské katedry. Záznam na CD je dosud k mání na sekretariátu. Největší pracovní výzvou je vědecké téma, jemuž se aktuálně věnuji. Trochu parafrázuji Casanovu, ale je to tak.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Myslím, že jsem v 90. letech, tehdy v pozici tajemníka katedry, přispěl svou troškou k ustálení nového „paradigmatu“ v osobních vztazích. Dále se domnívám, že jsem v minulosti leccos udělal pro PR pracoviště i celé fakulty. To je ovšem jen můj osobní pohled, hodnotit můj přínos je na jiných.

Další články k tématu