70/70: Zdeněk Drozd

70/70: Zdeněk Drozd

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Před 70 lety nastoupila na trůn královna Alžběta II. Stala se jednou z nejdéle vládnoucích panovnic a ozdobou britského trůnu. Před 70 lety také spatřila světlo světa Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Za oněch 70 let si vybudovala pevné postavení na univerzitě a stala se jednou z jejích nejdůležitějších fakult. Napadá mě paralela s Alžbětou II. – také MFF se stala ozdobou, v tomto případě ozdobou Karlovy Univerzity. Fakultě bych popřál, aby lidi při dotazu na ní napadaly podobné příměry, jaké napadly mě.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Instituce poskytující kvalitní vzdělání pěstující špičkovou vědu.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Podle mého názoru je fakulta v mnoha směrech velmi úspěšná i v dnešní době. Měla by dále usilovat o zlepšování svého postavení v konkurenci kvalitních zahraničních vysokých škol, stále více se otevírat světu, zapojovat se do mezinárodních projektů apod. Fakulta by měla rozvíjet oba hlavní směry svého působení – pěstovat a rozvíjet kvalitní vědu a poskytovat svým studentům špičkové vzdělání. Velmi důležité je získávat kvalitní studenty od nás i ze zahraničí. K tomu, aby kvalitních zájemců o studium přibývalo, je velmi důležité i to, aby fakulta připravovala nejenom špičkové vědce, ale i velmi kvalitní učitele fyziky, matematiky a informatiky.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Velkou výzvou bylo to, abych na fakultu nastoupil jako její zaměstnanec. Po absolvování fakulty jsem několik let vyučoval na základní škole a na gymnáziu. Když se začnete na svém pracovišti zabíhat a vybudujete si určitou pozici, není jednoduché přejít na jiný typ školy a tam začít pěkně od začátku. Nastoupit na školu, jakou je MFF UK, pro mě bylo velkou výzvou. Jsem rád, že jsem ji přijal.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Nemyslím si, že bych měl v autobiografii Matfyzu jiné místo než ostatní kolegové, kteří zde pracují. Fakulta mi poskytla velké množství příležitostí k seberealizaci, umožnila mi věnovat se věcem, které mě zajímají a baví. Když jsem dostal příležitost něco pro fakultu udělat, například v jejím akademickém senátu, rád jsem tak činil. Cítím se zde jako spokojený zaměstnanec, jako kolečko v dobře pracujícím soukolí.

Další články k tématu