70/70: Vojtěch Žák

70/70: Vojtěch Žák

Fakulta / anketa

Fakulta slaví kulaté výročí, letos v září jí bude už 70 let. Přinášíme další díl ankety, ve které přeje Matfyzu k narozeninám sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Matfyzu přeji, aby si udržel svoji lidskou jedinečnost. Každodenní zkušenost mě přesvědčuje, že Matfyz je naplněn lidmi, kteří mají v naprosté většině mimořádný zájem o své obory. Jsem na fakultě už dlouho, ale tohle mi nezevšednělo a často si to uvědomuji, zejména pokud jsem mimo „bublinu Matfyzu”. Vůbec to není samozřejmé. Takže pokud si Matfyz udrží tenhle rys, spousta výzev, která ho čeká, bude na dobré cestě ke zdolání. Na lidech, kteří jsou nadšení, stojí skoro všechno. Řekl jsem, že Matfyz je naplněn lidmi, ale taky se to dá říct obráceně, že tito lidé jsou naplněni Matfyzem.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Jedinečnost, přímost, struktura, hloubka, svoboda, autenticita, otevřenost.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Je otázka, co (všechno) považujeme za úspěch. Klíčem k úspěchu jsou podle mě zapálení učitelé, vědci a studenti, kteří si budou klást zajímavé otázky a budou se na ně snažit poctivě hledat odpovědi. Je potřeba tyto lidi přitahovat a dávat jim nejrůznější možnosti k tvůrčí práci. Zároveň je nezbytné se ještě více se zapojovat do výzkumných otázek řešených v mezinárodním prostředí, ale současně nezapomínat ani na prostředí domácí. Podporovat učitele matematiky, fyziky a informatiky na základních a středních školách a samozřejmě jejich žáky. Budoucí matfyzačky a matfyzáci musejí odněkud přijít; jen tak se nezjeví. A musejí být jak motivovaní, tak odborně velmi dobře připravení ke studiu.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

V mém oboru, didaktice fyziky, je pro mě permanentní výzvou plout na hladině jak fyzikálních vod, tak vod socio-humanitních (hlavně pedagogických, psychologických a sociologických). Všechny tyto obory jsou krásné, ale člověk má při těch plavbách někdy pocit, že je daleko od pevniny a není si jistý, jestli už není mimo všechny tyto vody… Ale je to dobrodružství a Matfyz je dobrým přístavem.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Cítím se jako spojovací článek mezi mými staršími a zkušenějšími kolegy a mezi těmi, kteří zkušenější teprve budou. Snažím se nabízet to, co se ke mně dostalo a dostává, zase dál. Pokud se mi jako vedoucímu katedry, což je podle mě takový „dočasný lokální náčelník“, povede přispět k tomu, o čem tu mluvím už od začátku, budu rád. Vlastně je mojí milou povinností se o to starat.

Další články k tématu