70/70: Vojtěch Švandelík

70/70: Vojtěch Švandelík

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Matfyzu bych popřál, aby zůstal svůj. Aby zde studenti i nadále rádi studovali a všude nadšeně vyprávěli, že se na fakultě mají dobře. A aby zaměstnanci měli klidné a tvůrčí prostředí, kde budou rádi zůstávat.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Vstřícná, tvůrčí, moderní, inspirativní, kvalitní, podporující a rozumná.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Klíčem by mohlo být, aby byla fakulta i nadále tak pečující o své studenty i zaměstnance. Myslím si, že fakulta bude nejvíce prosperovat, pokud budou zachovány dobré vztahy mezi všemi jejími blízkými. Jestliže se podaří udržet to, že si všichni vycházejí vstříc, ať už pedagogové studentům při výuce i mimo ni či vedení fakulty ve vztahu k fakultní akademické obci. V takovém případě budou studenti na fakultě rádi zůstávat i po dokončení studia, budou přicházet noví nadějní studenti a Matfyz bude zachován a vylepšován pro další generace.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Pro mě osobně bylo velkou výzvou zvládnutí prvního semestru v prvním ročníku. Po přípravném soustředění na Albeři jsem zvažoval, jestli by nebylo lepší rovnou odejít na jinou školu, protože zdejší statistiky mě opravdu vyděsily. Pak jsem si ale řekl, že to prostě zkusím, a nakonec jsem semestr úspěšně absolvoval a získal jsem prospěchové stipendium.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

V autobiografii Matfyzu bych rád zaujal místo spojené se zavedením institutu studentských průvodců. Přechod ze střední školy na naši fakultu bývá pro mnoho studentů náročné období a trvá velice dlouho, než se člověk zorientuje ve všem, co mu může fakulta nabídnout. Společně s dalšími studentskými průvodci se snažíme toto období prvákům zjednodušit tím, že jim ukazujeme již prošlapané cestičky a upozorňujeme je, na co by se měli cestou podívat.

Další články k tématu