70/70: Vít Dolejší

70/70: Vít Dolejší

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Rád bych, aby fakulta byla přední vzdělávací a vědeckou institucí nejen v národním, ale zejména v mezinárodním měřítku. Přál bych si, aby se na fakultě pravidelně setkávali nadějní studenti se špičkovými akademickými a vědeckými pracovníky z celého světa, jak v rámci krátkodobých, tak dlouhodobých akcí. Stejně tak bych byl rád, aby na fakultě bylo přátelské a otevřené prostředí, kam by lidé chodili rádi a na které by rádi vzpomínali.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Fakulta s řadou kvalitních akademiků a studentů.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Určitě je potřeba pokračovat v nastolených trendech, více se otevřít světu, přitáhnout kvalitní pracovníky, posílit výuku v anglickém jazyce, zapojit se do společných studijních programů joint/double degree, snažit se získat prestižní granty. To samozřejmě vyžaduje velké úsilí celé akademické obce a je to běh na dlouhou, nikdy nekončící trať.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Těch výzev v mém životě byla celá řada a postupně na sebe navazovaly. Čím je člověk starší, výzvy jsou přirozeně vyšší, to však neznamená, že by ty první byly méně důležité. Dobře si pamatuji ten pocit, když jsem poprvé dostal k oponování diplomovou práci.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Matfyz je v podstatě celý můj dosavadní profesní život a je to místo, kde jsem velmi rád a kde bych chtěl působit i nadále.

Další články k tématu