70/70: Tomáš Bureš

70/70: Tomáš Bureš

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Fakultě bych popřál mnoho schopných a nadšených studentů na všech úrovních studia. Konec konců nejen naše vzdělávací, ale i vědecké aktivity by bez šikovných studentů nebyly možné.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Místo, kde se historie snoubí s budoucností.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Je potřeba, aby neustrnula. Zejména IT obory se rozvíjejí neskutečnou rychlostí a úspěch či renomé, kterého jsme dosáhli v minulosti, nemusí již zítra nic znamenat. Je třeba stále držet krok s moderními trendy, technologiemi a aktuálními vědeckými výzvami.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Každý akademický rok, stejně jako každý výzkumný projekt či výzkumné téma, přináší nějakou výzvu. Výzvy a to, že se nám je daří zvládat, chápu jako znamení, že jsme na dobré cestě. Pokud by výzvy nebyly normální součástí našeho pracovního života a nebyly bychom s nimi konfrontováni alespoň několikrát do roka, znamenalo by to, že jsme ustrnuli.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Vážím si toho, že se můžu považovat za součást akademické obce fakulty, celé univerzity a potažmo i vzdělávání a výzkumu na mezinárodní úrovni. Ačkoliv často každý z nás posouvá poznání jen v nějaké velmi úzce zaměřené oblasti, věřím, že dohromady máme možnost přispět k lepší společnosti. To je pro nás velká čest i závazek.

Další články k tématu