70/70: Roman Barták

70/70: Roman Barták

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

K výročí se samozřejmě přeje vždy to nejlepší s upřesněním měnícím se dle věku oslavence. U mladších generací to bývá přání úspěchu v dalším životě, s přibývajícím věkem hraje větší a větší roli přání pevného zdraví. Přestože měřeno věkem univerzity je Matfyz benjamínek, myslím si, že nemalého věhlasu již fakulta dosáhla, a to nejen v rámci univerzity. Přeji Matfyzu, aby v této pozici zůstal i nadále a šířil své dobré jméno za každou další hranici, která se objeví. Měřeno věkem lidským je už Matfyz v pozici seniora, kde je na místě také přání pevného zdraví. Přeji mu tedy, aby zdravý kořínek vydržel a vytvářel nové odnože, které mu dodají další sílu. Přeji fakultě, aby se jí dařilo zachovávat to nejlepší z generací odcházejících a zároveň přijímat zápal a změny generací přicházejících a aby prostředí, ve kterém se fakulta pohybuje, jejímu rozvoji jen pomáhalo.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Tradice, excelence, respekt, otevřenost, přátelskost, svoboda, zodpovědnost.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Klíčem k úspěchu každé organizace jsou nepochybně lidé. Pokud se najde vhodný mix odborně zdatných a zároveň navzájem přátelských osobností, kterému je poskytnuto motivující a stabilní prostředí, kde se všichni za svůj přínos cítí dostatečně oceněni a táhnou za jeden provaz, měly by se všechny překážky měnit ve výzvy, které se daří překonávat. Neklaďme si ale sami překážky tam, kde být nemusí.

Univerzity ze své podstaty kombinují výzkum (inovace) a výuku (znalosti) a ty nejlepší mají oba směry nejvíce provázané. Bez dobrých studentů je náročné dělat dobrý výzkum, inovační potenciál se časem vytrácí. A naopak, bez viditelných výzkumných výsledků se nedaří lákat dobré studenty. Pěstujme obě oblasti vyváženě a važme si každého dobrého výzkumníka, který pro svoji oblast dokáže nadchnout i studenty.

A nezapomínejme, že výsledky výzkumu je také potřeba prodávat. Nemusí to být nutně okamžité aplikace, i když ani na ně bychom neměli zapomínat, ale zájem společnosti je potřeba neustále podněcovat a udržovat, třeba i jen srozumitelným vysvětlením toho, co děláme. Dlouhodobě úspěšný není ten, který následuje aktuální trendy, ale ten, který trendy vytváří.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Větší či menší výzvy přicházejí snad každý den, každý nevyřešený problém je další výzvou. Nejtěžší výzvy jsou asi takové, kdy na vaší práci a rozhodnutích závisí v nějaké míře někdo další. Pro mne takovou výzvou bylo převzetí vedení katedry v době, kdy jsem na katedře patřil k nejmladším. Naštěstí atmosféra na fakultě je tradičně vstřícná a přátelská a vždy je někdo připraven pomoci, za což patří všem kolegům dík.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Místo jedince by vždy měli hodnotit spíše ostatní. Já doufám, že jsem je v žádné roli, kterou jsou na Matfyzu prošel, nezklamal.

Další články k tématu