70/70: Pavel Lukáč

70/70: Pavel Lukáč

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Matematicko-fyzikální fakulta je celý můj profesní i osobní život. Přeji jí, aby se dále úspěšně rozvíjela a sklízela významné vědecké úspěchy mezinárodně uznávané. Přeji jí nadané a aktivní studenty a zapálené pracovníky. Přeji si, aby naši absolventi vzpomínali na fakultu jako na inspirativní prostředí, kde byl nastartován jejich profesní život. Vzpomínám na setkání s našimi bývalými vietnamskými studenty, kteří u nás studovali v 70. letech minulého století. S tím, co na fakultě studovali, neměli možnost se ve Vietnamu uplatnit. Ve Vietnamu se válčilo a věda se nepěstovala. To, co se na fakultě naučili – analytické a kritické myšlení – však využili velmi dobře jinde.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Prosperující, perspektivní, inspirativní, úspěšná, mladá a progresivní.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Klíč k osobnímu úspěchu nemůže být nic jiného než zápal pro vědu a poctivá práce. Důležitá je i spolupráce v kolektivu pracoviště a kontakty s jinými pracovišti, i v zahraničí, a spolupráce s nimi. Důležité je, aby každý vědecký pracovník měl možnost poznat, jak se věci řeší jinde. Pokud budou na fakultě pracoviště s takovými pracovníky, její budoucnost je jasná. V dnešní době hrají velkou roli peníze a přístrojové vybavení. Čas, kdy se mohly přístroje vyrábět ve fakultních dílnách, je již dávno pryč. Pomůžou hodnotné granty i mezinárodní spolupráce. Naopak nedoporučuji podléhat moderním (fakticky módním) trendům. Těch jsem za svůj život zažil řadu. Krátkodobý úspěch asi není tou cestou, která by vedla ke zvýšení prestiže fakulty i jednotlivých pracovišť. Objevovat nové a stavět na tradici je cesta do budoucna.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Shodou okolností jsem se stal jako mladý odborný asistent vedoucím oddělení a později i vedoucím nově vzniklé katedry fyziky kovů. Musel jsem reorganizovat výuku, napsat učebnice i vytyčit další vědecké směřování katedry. Jméno katedry se mi díky spolupracovníkům podařilo prosadit i v mezinárodním měřítku. V 70. letech byl na fakultu činěn velký politický tlak, aby někteří pracovníci odešli. Myslím, že jsme byli jedinou fakultou v republice, a snad to bylo i mojí zásluhou, odkud nikdo nebyl vyhozen z politických důvodů.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Na fakultě jsem již 67 let a celý můj život je s ní spjatý. Vychoval jsem řadu studentů, mnozí z nich jsou úspěšnými vědci a profesory na naší i jiných fakultách, a to i v zahraničí. Cítím, že můj život byl naplněn. Prosperující fakulta, k jejíž kondici jsem snad nějakým malým dílem přispěl, je mým zadostiučiněním.

Další články k tématu