70/70: Pavel Höschl

70/70: Pavel Höschl

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

V horizontu dvou let uskutečnění výstavby a plné zprovoznění Kampusu Albertov.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK několika slovy?

Slušnost, kolegialita, vzájemná spolupráce, tradice, perspektiva, kvalita výuky a výzkumu na evropské úrovni.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Rychlé doplnění pedagogických a vědeckých pracovníků mladou generací. Pravidelné získávání nových kvalitních domácích a zahraničních grantů, zejména evropských. Navazování významných spoluprací s domácími i zahraničními institucemi a podniky.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Výzkum, vývoj a výroba polovodičových kvantových detektorů záření: VIS – Tesla Blatná, Pentacon Drážďany; GAMA – ÚJV Řež, IAEA Vídeň; IR – Tesla Rožnov, Sofradir Francie, EOARD a BMDO, USA; RTG – ELSKLO Desná, MPO ČR ve spolupráci s našimi výrobními podniky a zahraničními institucemi.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Hrdost a uspokojení, že jsem na MFF UK mohl vychovat řadu studentů a realizovat kromě společensky prospěšných projektů i své nápady.

Další články k tématu