70/70: Ondřej Dušek

70/70: Ondřej Dušek

Fakulta / anketa

Fakulta slaví kulaté výročí, letos v září jí bude už 70 let. Pokračujeme v nové anketě, ve které Matfyzu přeje k narozeninám sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Do dalších let hodně vědeckých i studijních úspěchů, osazenstvo nadšené pro matematiku, fyziku i informatiku a k tomu příznivé vnější podmínky pro vědu i výuku, zejména ze strany našeho státu.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Přátelská, chytrá, rozumná, vědecky excelentní, náročná, zábavná (bez určení pořadí).

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Necítím se úplně povolaný, ale možná bych doporučil udržet kolegiální příjemné prostředí a soustředění na zajímavou vědu, která přitáhne zapálené studenty a studentky.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Práci na Matfyzu mám spojenou hlavně s „menšími“ výzvami (příprava výuky, experimenty, psaní článků a podobně). Velkou výzvou potom je, když se takových věcí sejde hodně najednou.

Tou největší výzvou však pro mě bylo nejspíš dokončit disertaci ve chvíli, kdy už jsem začínal dvouletý postdoc v Edinburghu. Chtěl jsem práci odevzdat ještě před svým odjezdem, ale nestihl jsem to, takže se to celé o pár měsíců protáhlo.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Někde v dlouhém seznamu absolventů? Každopádně je toto místo velmi úzce spojené s mojí „domovskou“ katedrou, ÚFALem. Zatím se fakulta určitě víc zasloužila o mě než já o ni, tak doufám, že jí to časem vrátím.

Další články k tématu