70/70: Milan Tichý

70/70: Milan Tichý

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Pokračovat v dobré pedagogické a vědecké práci, jíž mám tu čest být součástí.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Snaží se naučit studenty dělat věci pořádně.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Nepodléhat módním trendům, zůstat kvalitní ve vědě i výuce.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Návrh na financování nové budovy fakulty jsem jako prorektor pro investiční výstavbu UK podával v době, kdy MŠMT doporučovalo provádět jen rekonstrukce stávajících budov. Nebylo proto snadné novou budovu (která je již v provozu) do plánu UK prosadit. Poněkud úsměvný byl problém, který vznikl se zahájením bakalářských státnic na Malé Straně. Maminky si chtěly do auly brát dítka, která pak hlasitě vyrušovala průběh promoce. Po dohodě s kvestorem bylo rozhodnuto umístit do předsálí auly velký monitor, který by děj v aule přenášel. Ale jak dostat signál z kamery do monitoru, když budova byla po rekonstrukci a v nových stěnách se nesmělo sekat? Řešením bylo využít rozvody počítačové sítě, které byly ve stěnách již zabudovány.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Hospodář katedry, proděkan MFF UK pro rozvoj, prorektor UK pro investiční výstavbu, vedení 17 doktorandů, H-index 26, rozvíjení mezinárodní spolupráce.

Další články k tématu