70/70: Martin Nečaský

70/70: Martin Nečaský

Fakulta / článek

Fakulta slaví kulaté výročí, letos v září jí bude už 70 let. Přinášíme další díl ankety, ve které Matfyzu přeje k narozeninám sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Matfyzu přeji ještě více studentek a studentů nadšených pro studium informatiky, fyziky a matematiky, kteří také zkoušejí posouvat hranice poznání v těchto oborech. Matfyzu (a při této příležitosti i akademické sféře obecně) přeji společnost, která není zahleděna jen do sebe a do problémů minulosti, ale která umí pojmenovat problémy budoucnosti a napnout síly k jejich řešení především tím, že motivuje mladé lidi se vzdělávat a nebát se řešit problémy.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Budoucnost, pokrok, výzva, jedinečnost, úcta, hloubka, poznání.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Vidím dvě velké výzvy – jednu v oblasti vzdělávání, druhou v oblasti vědy a výzkumu. Obě oblasti jsou pro Matfyz stěžejní.

Vzdělávání: Studium a práce bylo tradičně pojímáno jako dvě oddělené aktivity. Mladí lidé se mají vzdělávat a pak mají pracovat. A tak k tomu přistupují i vysoké školy. Podle mého názoru ale v brzké době nebude stačit vzdělávat pouze mladé lidi předtím, než si najdou zaměstnání. Bude nutné vzdělávat kohokoliv v různých fázích pracovního života a na různých úrovních detailu znalostí. Matfyz by se k této výzvě měl jako jedna z nejlepších a nejrespektovanějších vzdělávacích institucí v naší zemi postavit čelem.

Věda: Kvalita vědy v zásadní míře závisí na tom, že se mladí lidé rozhodnou pro vědeckou dráhu. V oblastech, jako je informatika, často stojí před rozhodnutím, zda po absolvování školy mají vědeckou dráhu zkusit. Mnoho z nich ve svých závěrečných pracích ukazuje, že by byli vhodnými kandidáty. Často ale rozhoduje otázka financí a pro informatika je také neméně důležitá praktická a co nejvíce bezprostřední užitečnost výsledků vlastní práce. Matfyz musí najít cesty, jak tyto studenty udržet u vědy. Nemůže ale stát s nataženou rukou a čekat, až stát přilije další peníze. Cestou je dle mého názoru spolupráce s praxí, spolupráce na úrovni inovací, vědy a výzkumu.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Matfyz pro mě neznamená konkrétní výzvy. Jde o kontinuální výzvu. Kolegové na Matfyzu jsou nejlepší učitelé a vědci z různých oborů a oblastí. Největší výzvou a zároveň obrovskou motivací je s takovými kolegy společně pracovat, učit, zkoumat a šířit poznání.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Vidím velký prostor v oblasti spolupráce Matfyzu s praxí, ať už se soukromou nebo veřejnosprávní sférou. I když se v poslední době mnoho věcí v této oblasti udělalo, ještě je potřeba odvést mnoho práce. V této oblasti bych chtěl Matfyzu pomoci se posunout dál.

Další články k tématu