70/70: Martin Kozák

70/70: Martin Kozák

Fakulta / anketa

Fakulta slaví kulaté výročí, letos v září jí bude už 70 let. Pokračujeme v nové anketě, ve které Matfyzu postupně popřeje sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Fakultě bych popřál co nejméně distanční výuky a co nejvíce pravých matfyzáků zapálených do fyziky, matematiky a informatiky, kteří se během a po dokončení studií zapojí do vědeckého bádání na fakultě i mimo ni.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Náročná, ale kvalitní vysoká škola, která si klade za cíl naučit své studenty přemýšlet o problémech a řešit je pomocí vlastní invence.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

V dnešním světě snadno dostupných informací je čím dál častěji patrná snaha snižovat nároky na znalosti žáků a studentů na různých úrovních. Příkladem může být nedávný pokus ministerstva školství o vypuštění Newtonových zákonů z výuky fyziky na základních školách, protože „nejsou potřeba“. Myslím si, že jedním z klíčů k budoucímu úspěchu fakulty bude nepodlehnout tomuto obecnému tlaku a udržet vysoké nároky na znalosti, se kterými studenti fakultu opouštějí.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Největší osobní výzvou spojenou s Matfyzem pro mne byla nutnost nalezení uplatnění v zahraničí a s tím spojená dlouhodobá zahraniční stáž. Během této doby jsem získal spoustu profesních zkušeností a seznámil se s lidmi, které bych bez výjezdu ven určitě nepotkal.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Mám to štěstí být drobnou součástí pedagogické a vědecké základny Matfyzu, která, jak doufám, vytváří příjemné prostředí pro studenty a umožňuje jim se kvalitně vzdělávat a profesně vyrůst.

Další články k tématu