70/70: Lukáš Nádvorník

70/70: Lukáš Nádvorník

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Fakultě bych do další sedmdesátky popřál stále mnoho odhodlaných a kreativních kolegů, peroucích se s nesnadným úkolem spojovat kvalitní výuku a výbornou vědu. Přeju jí také neméně šikovné studenty, kteří v místních učebnách a laboratořích budou dál hledat porozumění světu a studovat jeho úžasnou podstatu. A přeju jí i nadále vstřícné administrativní zaměstnance, bez nichž bychom byli my ostatní ztracení. Pak všechno to ostatní už přijde samo.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Špičková věda/výuka, skvělí kolegové, zbytečné papírování.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Ještě více se otevřít světu, hlavně v oblasti výuky. Udělalo mi velkou radost, že vedení Fyzikální sekce zavedlo magisterské studijní programy v angličtině pro zahraniční studenty. Ti jsou pro každou univerzitu důležitým prvkem mezinárodní zkušenosti pro místní studenty, přirozeně je vedou k uvolněné komunikaci v angličtině a po dokončení studia šíří dobré jméno školy v zahraničí. Věřím, že se správnou propagací má naše fakulta šanci stát se velmi atraktivním místem pro studenty z východní i západní Evropy.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Bylo jich víc. Matfyz pro mě byl a je magnetem na výzvy. V dobrém slova smyslu. Poslední z takových, před dvěma lety, byla stavba optické laboratoře úplně od základů: v místnosti byly jen skříně a lino. Dnes v ní najdete na stovku zrcadel a čoček a moji studenti tu měří úžasné věci.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Učím se být dobrým učitelem, snažím se vytvářet podnětné prostředí pro první vědecké kroky studentů a rozvíjet na Matfyzu spinovou elektroniku na terahertzových frekvencích.

Další články k tématu