70/70: Kateřina Rosická

70/70: Kateřina Rosická

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřála fakultě k 70. výročí jejího založení?

Aby si i nadále zachovala své dobré jméno špičkové instituce světového výzkumu a aby nadále lákala motivované a talentované studenty, vyučující i vědecké pracovníky, kteří jí v tom pomohou nejen svou profesionalitou, ale i přátelským naladěním a chutí spolupracovat.

Jak byste charakterizovala současnou MFF UK sedmi slovy?

Kvalita, náročnost, preciznost, nadšení, sounáležitost, týmová práce.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Především nenechat si ujet vlak modernizace a digitalizace. Dále aby naslouchala svým studentům a zaměstnancům a snažila se jim vyjít vstříc, protože právě jejich iniciativa pohání fakultu vpřed.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Výzvou pro mě bylo celé studium, které se vlivem pandemie covidu odehrávalo téměř polovinu času distančně, což mě připravilo o přímý kontakt se spolužáky i vyučujícími, který by dodával průběžnou motivaci. Další přetrvávající výzvou pak je zkombinovat již tak náročné studium s organizací propagačních akcí pro středoškoláky a žáky základních škol.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Zatím jsem se snažila přispívat především na poli propagace, a to aktivní organizací několika korespondenčních seminářů a soutěží pro žáky ZŠ i SŠ. Mou srdcovou záležitostí je seminář Výfuk, který od svého nástupu na Matfyz v roce 2019 vedu a snažím se ho udržet při životě i do budoucna.

Další články k tématu