70/70: Josef Málek

70/70: Josef Málek

Fakulta / anketa

Fakulta slaví kulaté výročí, letos v září jí bude už 70 let. Pokračujeme v anketě, ve které Matfyzu přeje k narozeninám sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Nadšené studenty a charismatické, odborně přesné a rovněž nadšené učitele. Špičkové vědce, vizionáře a osobnosti. Rostoucí propojování matematických, informatických a fyzikálních částí fakulty a výrazné vstupy fakulty a jejích členů do vědeckého rozvoje celé univerzity. Tvůrčí atmosféru a vzájemný respekt členů celé fakultní obce.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK několika slovy?

Velmi dobrá evropská vědecká a vzdělávací informaticko-matematicko-fyzikální instituce.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Určitě nemám klíč k úspěchu. Ten samozřejmě vyžaduje práci, odvážný dlouhodobý program a předkládání dílčích i globálních (byť třeba idealizovaných) představ rozvoje.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

V roce 1994 jsem po dvouletém vědeckém pobytu na univerzitě v Bonnu nastoupil na fakultu na pozici odborného asistenta. Mým cílem bylo zabezpečit chod tehdy mladého, studenty naplněného multidisciplinárního studijního oboru Matematické a počítačové modelování ve vědě a technice, kterému z různých důvodů odešli pedagogové, kteří obor založili a do té doby se o něj primárně starali. Tento úkol měl různé časové úrovně, od krátkodobých (obsazení speciálních přednášek, nalezení atraktivních témat diplomových prací a jejich vedoucích) přes střednědobé (revize nabídky vyučovaných předmětů a jejich sylabů, propagace studijního oboru/programu) až k dlouhodobým (zajištění nové generace vyučujících ve všech vyučovaných oblastech). Ten poslední bod je práce na 15–20 let a k jeho naplnění je třeba mít i pořádný kus štěstí.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Když jsem na Matfyzu v 90. letech začínal svou akademickou kariéru, zdálo se mi, že z fakulty odchází (zpravidla do zahraničí či na jiné školy nebo do předčasného ústraní) silná skupina vynikajících vědců. Přál jsem si, a přeji si to doposud, abych přispěl k nalezení a rozvoji nejen jejich ještě lepších následovníků, ale také k rozvoji (některých) chybějících podstatných témat a směrů. To dávalo a dává smysl všem krokům, které jsem dělal.

Další články k tématu