70/70: Jiří Tůma

70/70: Jiří Tůma

Fakulta / anketa

Fakulta slaví kulaté výročí, letos v září jí bude už 70 let. Přinášíme další díl ankety, ve které přeje Matfyzu k narozeninám sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Jsem stejně starý jako fakulta, a tak vím, že starouškům v tomto věku se přeje, aby ještě nějakou dobu vydrželi. Fakulta je naopak mladá a to nejlepší by měla mít pořád před sebou. Proto jí přeji lepší vysokoškolský zákon, kampus pro celou fakultu a odvážné vedení.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK několika slovy?

S výbornými studenty, vstřícná v rámci možností, fragmentovaná, příliš konzervativní.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Kvalitní univerzitu dělá špičkový výzkum ve světovém srovnání. A ten vyžaduje živé tvůrčí prostředí otevřené novým podnětům a myšlenkám ze zahraničí a z jiných oblastí poznání. Vytvořit prostředí, do kterého budou rádi a opakovaně přicházet mladí postdoci stejně jako vynikající odborníci ze světa a případně zde zůstanou natrvalo, je dlouhodobý proces. Současný vysokoškolský zákon tomu, mírně řečeno, moc nepomáhá. Stejně jako prostorové problémy a rozptýlení fakulty po celé Praze. To není řešitelné okamžitě, ale s fragmentací a lpěním na tradicích je nutné potýkat se stále.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Začnu vzpomínkou na studium matematiky v letech 1970–75 na tehdejší velké katedře základních matematických struktur (KZMS). Ze zpětného pohledu to bylo unikátní sdružení řady výrazných matematiků, kteří rozvíjeli tehdy nové obory, jako byla kombinatorika, teorie kategorií, teorie složitosti výpočtů, univerzální algebra, nové oblasti logiky atd. V důsledku normalizačních zásahů katedra zanikla a většina těchto oborů se z matematické sekce postupně vytratila. Nejživotaschopnější část KZMS nakonec našla útočiště na informatické sekci a stala se základem dnešní úspěšné skupiny teoretické informatiky.

Na fakultu jsem se vrátil v roce 1995 na zbytkovou katedru algebry, která po KZMS zůstala. Jako pozdější vedoucí katedry jsem se snažil rozšířit její výzkumný záběr o nové oblasti a obnovit aspoň část zmizelých oborů. Něco se podařilo, něco ne. V každém případě to matematické sekci přineslo dosud jediný ERC grant Libora Barta na rozvoj využití univerzálně-algebraických invariantů v teorii složitosti výpočtů.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Odpověď je v posledním odstavci.

Další články k tématu