70/70: Jiří Dolejší

70/70: Jiří Dolejší

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Fakultě přeji, aby měla stále bohatý a pestrý život, hodně chytrých studentů, dobrých vědců a pedagogů i zajímavých vědeckých výsledků. Přeji, aby její prestiž v mezinárodním měřítku dále rostla, aby byla odolná vůči vnějším strázním všeho druhu a aby si zachovala svou integritu.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Skvělé místo k životu a vzrušující práce.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Těžko poradím klíč. Ale myslím si, že má smysl snažit se udržovat, obnovovat a rozšiřovat komunitu schopných, byť různorodých, jedinců a jejich spolupráci při řešení nelehkých problémů, kdy úspěchy přinášejí uspokojení a sebevědomí, a neúspěchy pokoru a motivaci k další práci.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Vlastně celý život na Matfyzu od začátku studia v roce 1972 je řadou výzev – od prvních zkoušek přes státnice, první záskok za školitele při přednášce a první vlastní přednášky v zaplněné posluchárně až po roli předsedy akademického senátu a vedoucího pracoviště.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Snad jsem v průběhu let a různých rolí přispěl k atmosféře Matfyzu, zvláště svým reptáním a hloupými nápady, z nichž se některé kupodivu realizovaly.

Další články k tématu