70/70: Jaroslav Nešetřil

70/70: Jaroslav Nešetřil

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Je to krásné výročí. Fakultě přeji to nejlepší: skvělé studenty, nadané a pilné mladé spolupracovníky a učitelský sbor, který bude fakultu rozvíjet podstatným způsobem v mezinárodním kontextu.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Klidná síla, vosí hnízdo, iniciativa všemi směry.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Klíč je málo, nejsou jednoduchá doporučení. Ale například: jakožto největší domácí instituce v oboru matematika (a teoretická informatika) musí mít MFF UK ambici rozvíjet a být v popředí ve všech oborech matematiky. To je nejen povinnost, ale především zodpovědnost vedení i učitelského sboru.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Založení centra DIMATIA a později Institutu teoretické informatiky bude, myslím, ještě doceněno. S malými prostředky, ale s velkým nasazením, se povedlo mnohé a je to setrvalý stav, který je mezinárodně ojedinělý.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Matfyz jsem si zvolil za celoživotní působiště. Můj komentář je tedy neobjektivní. Ať moji roli posoudí jiní.

Další články k tématu