70/70: Jaroslav Lukeš

70/70: Jaroslav Lukeš

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Pohodu, dobré a slušné studenty, vědecké i pedagogické úspěchy.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Pevně ukotvená a v mezinárodním měřítku uznávaná.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

I nadále vychovávat výborné studenty, dosahovat vědeckých úspěchů a pokud možno se zbavit byrokratických balastů.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Vždy jsem považoval za prioritní a nelehkou úlohu věnovat se maximálně studentům, přitom ale nezanedbat vědeckou práci a současně pomáhat rozvoji fakulty. Rád jsem přispíval k příjemné a tvůrčí atmosféře u nás. Ohlížím-li se zpět, snad se mi to dařilo a jsem spokojen.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Fakultě jsem věnoval více než 50 let práce. Vedl jsem celkem 91 prací studentů (z toho 13 CSc. a Ph.D., 27 diplomek a 51 bakalářských a ročníkových prací), 19krát jsem vedl seznamovací kurz pro studenty na Albeři. Zorganizoval jsem zatím celkem 45 mezinárodních jarních škol pro studenty na Pasekách. Jsem autorem či spoluautorem 12 skript pro studenty (Míra a integrál byla dokonce přeložena do angličtiny a španělštiny). Dvacet let jsem byl pověřeným vedoucím (1982–1990) a vedoucím (1990–2020) katedry matematické analýzy (různě přejmenovávané).

Další články k tématu