70/70: Jan Kratochvíl

70/70: Jan Kratochvíl

Fakulta / anketa

Fakulta slaví kulaté výročí, letos v září jí bude už 70 let. Otevíráme novou anketu, ve které Matfyzu postupně popřeje sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Aby ji bavilo, jak na ní působí její vědci, pedagogové a studenti. Protože když děláme to, co nás baví, tak to děláme lépe. Každému z nás fakulta mnoho dala. A tak i ona si zaslouží nejen naše poděkování, ale i to, aby s námi byla spokojená.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

V abecedním pořadí: kvalita, nadšení, pokora, přesnost, tolerance, umění, zodpovědnost.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Nesnažit se přizpůsobovat jiným, ale pracovat tak, jak sami věříme, že je správné. Národní a mezinárodní hodnocení vědy se budou měnit, budou přicházet nové žebříčky a v zapomnění upadat ty staré. Kvalita naší práce je to, co zůstane.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Těch výzev bylo až dost. Některé jsem si přivolal sám, když jsem v roce 2012 nastoupil do funkce děkana. Například záměry rozběhnout na fakultě studium v angličtině nebo zajistit zpřístupnění základů rotundy sv. Václava. Jiné přinesl život. Když jsem v roce 2012 po svém předchůdci profesoru Němečkovi přebíral záměr stavby pavilonu IMPAKT ve fázi odsouhlasené architektonické studie a příslibu financování od MŠMT, ani v nejmenším jsem nečekal, že se budeme modlit ke všem matematickým, fyzikálním a informatickým božstvům, abychom stavbu zvládli dokončit do konce roku 2019. A že ještě rok po slavnostním otevření nebudeme vědět, kdy se jeho krásné posluchárny otevřou našim studentkám a studentům naplno.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Osm let, po která jsem byl děkanem Matfyzu, je samozřejmě nepominutelných a nezapomenutelných. Sám sebe ale stále vidím především jako učitele, který vychovává své studenty k vědecké práci, a vědce, který by rád přispěl k posunu poznání v oblasti diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Věda a vědecky orientovaná výuka byly vždy hlavní náplní mého profesního života.

Další články k tématu