70/70: Ivana Stulíková

70/70: Ivana Stulíková

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřála fakultě k 70. výročí jejího založení?

Pro fakultu není sedmdesátka žádný věk a je to dáma v nejlepších letech. Přesto bych jí do dalších let přála, aby netrpěla krátkozrakostí, udržela si flexibilitu, nevrzala v ní žádná spojení a nepostihla ji žlučovitost ani nadýmání.

Jak byste charakterizovala současnou MFF UK sedmi slovy?

Mezinárodní konkurenceschopnost, slušnost, odpovědná výuka, bující administrativa.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Fakulta si jistě i v budoucnu najde své místo na slunci, neustrne na současném místě mezinárodního žebříčku vědeckých institucí a její hvězda popularity mezi studenty nezajde. Myslím si však, že by využila větší možnost rozhodovat sama o sobě a že by měla umět velmi rozumně vážit poměr základního výzkumu a výzkumu podmíněného financemi. Obojí by si moc zasloužila.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Vzpomínám si na první ročník popularizační akce Jeden den s fyzikou, který jsem organizovala. Neměli jsme ponětí, jak nápad zaujme. Program jsme naplánovali jako dvě přednášky v posluchárně F1 následované návštěvami v laboratořích. Půl hodiny před začátkem akce se studenti tlačili u prvních lavic a celý dav končil na chodníku před budovou – dorazilo více než 600 studentů. Bylo velkou výzvou okamžitě zdvojit program, otevřít laboratoře pro dodatečné exkurze a přesměrovat studenty tak, aby se nikdo neušlapal, ani nezranil. Díky mým kolegům se to povedlo, poslední středoškoláci odcházeli z fakulty po páté odpoledne a my jsme měli pěkně namožené hlasivky.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Snad jsem přispěla k rozvoji živých fyzikálních demonstrací i základních fyzikálních praktik jak v materiální, tak obsahové rovině, zvláště v době, kdy jsem vedla kabinet výuky obecné fyziky. Snažila jsem se o zapojení studentů učitelství do řešení problémů s fyzikální tématikou a doufám, že spolupráce se mnou nelitovali.

Další články k tématu