70/70: Hynek Biederman

70/70: Hynek Biederman

Fakulta / anketa

Fakulta slavĂ­ kulatĂ© vĂ˝roÄŤĂ­, letos v září jĂ­ bude uĹľ 70 let. PĹ™inášíme další dĂ­l ankety, ve kterĂ© pĹ™eje Matfyzu k narozeninám sedm desĂ­tek osobnostĂ­ z Ĺ™ad vÄ›dcĹŻ, uÄŤitelĹŻ, studentĹŻ a absolventĹŻ.

Co byste popřál fakultÄ› k 70. vĂ˝roÄŤĂ­ jejĂ­ho zaloĹľenĂ­?

S fakultou jsem se seznámil v roce 1963 na celostátnĂ­m kole fyzikálnĂ­ olympiády, kterĂ© se zde pořádalo. VzpomĂ­nám na dr. MĂĽllera, kterĂ˝ řídil praktickĂ© Ăşlohy ve fyzikálnĂ­m praktiku. V roce 1964 jsem nastoupil do 1. roÄŤnĂ­ku spoleÄŤnÄ› s kolegou NešetĹ™ilem a s dalšími asi 360 studenty. DokonÄŤila nás mĂ©nÄ› neĹľ polovina, ale moje vzpomĂ­nky na studentská lĂ©ta patří k tÄ›m nejkrásnÄ›jším. PokraÄŤoval jsem jako asistent na katedĹ™e elektroniky a vakuovĂ© fyziky a pozdÄ›ji pĹ™estoupil na katedru fyziky polymerĹŻ, která byla poslĂ©ze pĹ™ejmenována na katedru makromolekulárnĂ­ fyziky, kde pracuji dodnes. Fakulta se mi vĹľdy jevila jako vysoce nároÄŤná škola s vĂ˝bornou odbornou ĂşrovnĂ­, která je v mnoha oborech srovnatelná se svÄ›tem. PĹ™eji fakultÄ›, aby pokraÄŤovala v tomto trendu a udrĹľela si dynamiku, která narostla zvláštÄ› v poslednĂ­ch 15 letech.

Jak byste charakterizoval souÄŤasnou MFF UK nÄ›kolika slovy?

Vysoce erudovaná, dynamická, konkurenceschopná se světem.

PoradĂ­te jĂ­ klĂ­ÄŤ k ĂşspÄ›chu do budoucna?

DoporuÄŤil bych fakultÄ›, aby pokraÄŤovala v zapoÄŤatĂ©m trendu, aby se zlepšovala a stále modernizovala svĂ© vybavenĂ­, zvláštÄ› v experimentálnĂ­ch oborech. Dále aby pĹŻsobila na studenty stĹ™ednĂ­ch škol a zĂ­skávala talenty a ty se snaĹľila si udrĹľet.

VzpomĂ­náte si na nÄ›jakou velkou osobnĂ­ ÄŤi pracovnĂ­ vĂ˝zvu spojenou s Matfyzem?

VĂ˝zvou pro mÄ› bylo vybudovánĂ­ ĹľivotaschopnĂ©ho tĂ˝mu skupiny fyziky plazmovĂ˝ch polymerĹŻ a organizace mezinárodnĂ­ sĂ­tÄ› COST 527 Plasma Polymers and related materials, kde kooperace na evropskĂ© Ăşrovni pokraÄŤuje dodnes.

Kde vidĂ­te svĂ© mĂ­sto v pomyslnĂ© dosavadnĂ­ autobiografii Matfyzu?

Absolvent Matfyzu, který na něm jako experimentální fyzik pracuje dodnes.

Další ÄŤlánky k tĂ©matu