70/70: Hynek Biederman

70/70: Hynek Biederman

Fakulta / anketa

Fakulta slaví kulaté výročí, letos v září jí bude už 70 let. Přinášíme další díl ankety, ve které přeje Matfyzu k narozeninám sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

S fakultou jsem se seznámil v roce 1963 na celostátním kole fyzikální olympiády, které se zde pořádalo. Vzpomínám na dr. Müllera, který řídil praktické úlohy ve fyzikálním praktiku. V roce 1964 jsem nastoupil do 1. ročníku společně s kolegou Nešetřilem a s dalšími asi 360 studenty. Dokončila nás méně než polovina, ale moje vzpomínky na studentská léta patří k těm nejkrásnějším. Pokračoval jsem jako asistent na katedře elektroniky a vakuové fyziky a později přestoupil na katedru fyziky polymerů, která byla posléze přejmenována na katedru makromolekulární fyziky, kde pracuji dodnes. Fakulta se mi vždy jevila jako vysoce náročná škola s výbornou odbornou úrovní, která je v mnoha oborech srovnatelná se světem. Přeji fakultě, aby pokračovala v tomto trendu a udržela si dynamiku, která narostla zvláště v posledních 15 letech.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK několika slovy?

Vysoce erudovaná, dynamická, konkurenceschopná se světem.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Doporučil bych fakultě, aby pokračovala v započatém trendu, aby se zlepšovala a stále modernizovala své vybavení, zvláště v experimentálních oborech. Dále aby působila na studenty středních škol a získávala talenty a ty se snažila si udržet.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Výzvou pro mě bylo vybudování životaschopného týmu skupiny fyziky plazmových polymerů a organizace mezinárodní sítě COST 527 Plasma Polymers and related materials, kde kooperace na evropské úrovni pokračuje dodnes.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Absolvent Matfyzu, který na něm jako experimentální fyzik pracuje dodnes.

Další články k tématu